ក្រុមការងរមន្ទីរ ធនធានទឹកខេត្តកំពង់ឆ្នំាង ជីកប្រឡាយទឹក សង្គ្រោះស្រូវប្រាំង ជូនពលរដ្ឋ ឃុំកោះថ្កូវ

កំពង់ឆ្នាំង៖ ក្រុមការងាររបស់មន្ទីរ ធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ចាប់ពីថ្ងៃទី២ ដល់ថ្ងៃទី៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ បាននាំគ្រឿងចក្រ ជីងប្រឡាយនាំទឹក ចំនួន ១៧០០ម៉ែត្រ តាមការកិច្ចសន្យានៅថ្ងៃទី២៩ ខែមករា នៅ ភូមិដងទង់ ឃុំកោះថ្កូវ ស្រុកជល់គីរី ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។

លោក ដោក ប៊ុនថុន ប្រធានមន្ទីរ ធនធានទឹក បានឲ្យដឹងថា ការងារនេះបានផ្តើមចុះធ្វើ ចាប់ពីល្ងាចថ្ងៃទី២ ខែកុម្ភៈ ហើយ នឹងត្រូវរួចរាល់ នៅថ្ងៃទី៥ ខែកុម្ភ ឆ្នាំ២០១៦នេះ ដើម្បីបូមទឹក ចេញពីទន្លេ នាំទៅស្រោចស្រព ស្រូវប្រាំង របស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលកំពុង រង់ចាំសង្គ្រោះចំនួន២១១ហិកតា នៅក្នុងភូមិដងទង់ ឃុំកោះថ្កូវ ឲ្យបានទាន់ពេលវេលា៕

ក្រុមការងរមន្ទីរ ធនធានទឹកខេត្តកំពង់ឆ្នំាង ជីកប្រឡាយទឹក សង្គ្រោះស្រូវប្រាំង ជូនពលរដ្ឋ ឃុំកោះថ្កូវ

ក្រុមការងរមន្ទីរ ធនធានទឹកខេត្តកំពង់ឆ្នំាង ជីកប្រឡាយទឹក សង្គ្រោះស្រូវប្រាំង ជូនពលរដ្ឋ ឃុំកោះថ្កូវ

ក្រុមការងរមន្ទីរ ធនធានទឹកខេត្តកំពង់ឆ្នំាង ជីកប្រឡាយទឹក សង្គ្រោះស្រូវប្រាំង ជូនពលរដ្ឋ ឃុំកោះថ្កូវ