អភិបាលខណ្ឌ ដូនពេញ ប្តេជ្ញាចិត្ត បង្ក្រាបល្បែង ចាក់ឆ្នោតឲ្យអស់

ភ្នំពេញ៖ លោក គួច ចំរើន អភិបាលខណ្ឌដូនពេញ បានថ្លែងពីការអះអាង ប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនថា នឹងបន្តបង្ក្រាប និងធ្វើយ៉ាងណា បញ្ចប់ករណីចាក់ឆ្នោត កន្ទុយលេខឲ្យអស់ ក្រោយពីការបញ្ចប់ ល្បែងហ្គេមគ្រប់ប្រភេទ នៅក្នុងខណ្ឌដូនពេញ ៕

អភិបាលខណ្ឌដូនពេញ បន្តបញ្ចប់ឆ្នោតគ្រប់ប្រភេទក្រោយបញ្ចប់ហ្គេមអស់ហើយ

Posted by Sina Long on Thursday, February 4, 2016

អភិបាលខណ្ឌ ដូនពេញ ប្តេជ្ញាចិត្ត បង្ក្រាបល្បែង ចាក់ឆ្នោតឲ្យអស់