មើល​លេង ស្បែកជើង​ទាត់​បាល់​៨​ម៉ូដ​ចេញ​ចុងក្រោយ​បង្អស់​​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦


មើល​លេង ស្បែកជើង​ទាត់​បាល់​៨​ម៉ូដ​ចេញ​ចុងក្រោយ​បង្អស់​​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦

ស្រប​ពេល​កីឡា​បាល់ទាត់​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​កំពុង​ផុលផុស​ខ្លាំង យុវជន​ជា​ច្រើន​​ក៏​បាន​បង្វែរ​អារម្មណ៍​​មក​លេង​បាល់​ស្ទើរ​គ្រប់​គ្នា។ ជាក់​ស្ដែង​តាម​តារាង​បាល់​ស្មៅ​សិប្បនិមិត្ត​នានា គឺ​មាន​មនុស្ស​លេង​ណែន​ៗ​ ជា​រៀងរាល់​ល្ងាច។

 

ចំពោះ​​សម្ភារៈ​កីឡា​និង​ឯកសណ្ឋាន​ក៏​ជា​រឿង​សំខាន់​សម្រាប់​ពួក​គេ​​ពេល​ចូល​ទីលាន​ ព្រោះវា​ជួយ​លើ​សោភ័ណភាព​និង​សក្ដិសម​ជា​អ្នក​កីឡា។ ដូច្នេះ Sabay សូម​បង្ហាញ​ស្បែកជើង​ទាត់​បាល់​៨ម៉ូដ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​កីឡា​ធំ​ដែល​ចេញ​ចុងក្រោយ​បង្ហោះ​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៦៖

 

+ Adidas

 

១. Ace 16+ PureControl (តម្លៃ​ក្រៅប្រទេស ៣០០$)

 

មើល​លេង ស្បែកជើង​ទាត់​បាល់​៨​ម៉ូដ​ចេញ​ចុងក្រោយ​បង្អស់​​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦

 

មើល​លេង ស្បែកជើង​ទាត់​បាល់​៨​ម៉ូដ​ចេញ​ចុងក្រោយ​បង្អស់​​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦

២. Adidas Ace 16+ Primeknit Solar (តម្លៃ​ក្រៅប្រទេស ២៥០$)

 

មើល​លេង ស្បែកជើង​ទាត់​បាល់​៨​ម៉ូដ​ចេញ​ចុងក្រោយ​បង្អស់​​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦

 

មើល​លេង ស្បែកជើង​ទាត់​បាល់​៨​ម៉ូដ​ចេញ​ចុងក្រោយ​បង្អស់​​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦

៣. Adidas Ace 16.1 Solar(តម្លៃ​ក្រៅប្រទេស ២០០$)

 

មើល​លេង ស្បែកជើង​ទាត់​បាល់​៨​ម៉ូដ​ចេញ​ចុងក្រោយ​បង្អស់​​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦

 

មើល​លេង ស្បែកជើង​ទាត់​បាល់​៨​ម៉ូដ​ចេញ​ចុងក្រោយ​បង្អស់​​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦

+ Joma
១. Joma Super Copa Mundial(តម្លៃ​មិនបង្ហាញ)

 

មើល​លេង ស្បែកជើង​ទាត់​បាល់​៨​ម៉ូដ​ចេញ​ចុងក្រោយ​បង្អស់​​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦

 

មើល​លេង ស្បែកជើង​ទាត់​បាល់​៨​ម៉ូដ​ចេញ​ចុងក្រោយ​បង្អស់​​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦

 

+ Mizuno

 

១.Mizuno Morelia Neo 2016(តម្លៃ​មិនបង្ហាញ)

 

មើល​លេង ស្បែកជើង​ទាត់​បាល់​៨​ម៉ូដ​ចេញ​ចុងក្រោយ​បង្អស់​​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦

 

មើល​លេង ស្បែកជើង​ទាត់​បាល់​៨​ម៉ូដ​ចេញ​ចុងក្រោយ​បង្អស់​​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦

 

 

+ New Balance

 

១. New Balance Visaro K-Leather(តម្លៃ​ក្រៅប្រទេស ២១០$)

 

មើល​លេង ស្បែកជើង​ទាត់​បាល់​៨​ម៉ូដ​ចេញ​ចុងក្រោយ​បង្អស់​​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦

 

មើល​លេង ស្បែកជើង​ទាត់​បាល់​៨​ម៉ូដ​ចេញ​ចុងក្រោយ​បង្អស់​​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦

 

+ Nike

​​​​​​​​​
១. Hypervenom Phantom II Neymar(តម្លៃ​ក្រៅប្រទេស ៣០០$)

 

មើល​លេង ស្បែកជើង​ទាត់​បាល់​៨​ម៉ូដ​ចេញ​ចុងក្រោយ​បង្អស់​​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦

 

មើល​លេង ស្បែកជើង​ទាត់​បាល់​៨​ម៉ូដ​ចេញ​ចុងក្រោយ​បង្អស់​​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦

 

២. Hypervenom Phinish II Neymar(តម្លៃ​ក្រៅប្រទេស ២២៥$)

 

មើល​លេង ស្បែកជើង​ទាត់​បាល់​៨​ម៉ូដ​ចេញ​ចុងក្រោយ​បង្អស់​​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦

 

ចុចអាន ស្បែក​ជើង​កីឡា​ពណ៌​ខ្មៅ​ពី Brand ល្បី​ៗ​ទាំង ១០សម្រាប់​នារី​ៗ

 

ដោយ៖ ហេង សុធារិទ្ធិ
ប្រភព៖​ footyheadlines