រញ្ជួយ​ដី​ដ៏​ខ្លាំង​ក្លា​វាយ​ប្រហារ​តៃវ៉ាន់ ស្លាប់​និង​របួស​មនុស្ស​រាប់​រយ​នាក់


រញ្ជួយ​ដី​ដ៏​ខ្លាំង​ក្លា​វាយ​ប្រហារ​តៃវ៉ាន់ ស្លាប់​និង​របួស​មនុស្ស​រាប់​រយ​នាក់

រញ្ជួយ​ដី​រង្វាស់ ៦,៤​វ៉ិចទ័រ បាន​កើត​ឡើង​នៅ​ក្រុងTainan ព្រលឹម​ថ្ងៃ​សៅរ៍​នេះ ធ្វើ​ឲ្យ​ដួល​រលំ​អគារ​កម្ពស់ ១៧​ជាន់ និង​ឆក់​យក​ជីវិត​មនុស្ស​យ៉ាង​តិច ២​នាក់។ មនុស្ស​ប្រហែល ២២១​នាក់​ទៀត ត្រូវ​ជួយ​សង្គ្រោះ​ចេញ​ពី​គំនរ​បាក់​បែក និង​បញ្ជូន​ទៅ​កាន់​មន្ទីរពេទ្យ។ ក្រុម​អ្នក​ជួយ​សង្គ្រោះ​ប្រមាណ ១៥០០​នាក់ បាន​បើក​ប្រតិបត្តិការ​រុក​រក​អ្នក​នៅ​ជាប់​ក្នុង​គំនរ​បាក់​បែក ខណៈ​អ្នក​ស្លាប់​អាច​កើន​ឡើង​បន្ត៕

 

រញ្ជួយ​ដី​ដ៏​ខ្លាំង​ក្លា​វាយ​ប្រហារ​តៃវ៉ាន់ ស្លាប់​និង​របួស​មនុស្ស​រាប់​រយ​នាក់

 

រញ្ជួយ​ដី​ដ៏​ខ្លាំង​ក្លា​វាយ​ប្រហារ​តៃវ៉ាន់ ស្លាប់​និង​របួស​មនុស្ស​រាប់​រយ​នាក់

 

រញ្ជួយ​ដី​ដ៏​ខ្លាំង​ក្លា​វាយ​ប្រហារ​តៃវ៉ាន់ ស្លាប់​និង​របួស​មនុស្ស​រាប់​រយ​នាក់