ម្ទេស​ប្លោក​មាន​រូបរាង​ដូច​លិង្គ​

dnt-news ; ​ពូជ​ម្ទេស​ដ៏​កម្រ​មួយ​នេះ​កំពុង​ធ្វើឱ្យមាន​ការភ្ញាក់ផ្អើល​យ៉ាងខ្លាំង​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក​និង​នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក ។ តើ​លោក​អ្នកមាន​ចំណាប់អារម្មណ៍​ចង់​សាកល្បង​ភ្លក្ស​រសជាតិ​វា​ដែរ​ទេ ឬក៏​ខ្មាសអៀន​មិន​ហ៊ាន​បរិភោគ​ដែល​ម្ទេស​មួយ​ប្រភេទ​នេះ​មាន​រាង​ស្រដៀង​អាប្អូន​តូច​ដែលមាន​ក្បាល និង​រន្ធ​បញ្ច