៥ ក្បាច់ជួយឲ្យអ្នកមានក្តីសុខជាមួយនឹងបុរសដែលមានលិង្គធំ

ប្រសិនបើដៃគូរបស់អ្នកមានលិង្គធំត្រូវចេះប្រើតិចនិច ដើម្បីទប់ទល់នឹងជម្រៅនៃការសម្រុកចូល ហើយធ្វើឲ្យគាត់ចៀសឆ្ងាយពីការប៉ះទង្គិចឆ្អឹងត្រគាករបស់អ្នក។ ដូច្នេះខាងក្រោមនេះជាក្បាច់សិចមួយចំនួនធ្វើឲ្យមានក្តីសុខជាមួយនឹងបុរសដែលមានលិង្គធំ៖
១. ក្បាច់រាងអក្សរ V
គាត់ត្រូវលុតជង្គង់! ក្បាច់នេះតម្រូវឲ្យស្វែងរកកន្លែងណាមួយទាបជាងត្រគាករបស់គាត់ ដើម្បីដាក់គូថរបស់អ្នកពីលើដូចជា៖ តុកាហ្វេមាំមួយ ឬគំនរខ្នើយ។ អង្គុយលើវា ហើយកន្ធែកជើងជារាងអក្សរ V។ នៅពេលគាត់អាចសម្រុកចូលពីក្រោមឡើងលើបែបនេះ វាអាចឲ្យគាត់សម្រុកចូលបានជ្រៅ។
៥ ក្បាច់ជួយឲ្យអ្នកមានក្តីសុខជាមួយនឹងបុរសដែលមានលិង្គធំ
២. ក្បាច់ដេកពីលើ
អ្នកដេកផ្ងារពីលើគាត់ ហើយឲ្យគាត់សម្រុកចូលពីក្រោយ។ ក្បាច់នេះការពារមិនឲ្យគាត់អាចសម្រុកចូលជ្រៅខ្លាំង។ យល់ល្អ លាបទឹករំអិលលើភ្លៅរបស់អ្នក ដូច្នេះគាត់អាចងាយនឹងសម្រុកចូល។ ហើយគាត់ក៏អាចប្រើម្រាមដៃលេងឆ្តេញរបស់អ្នកផងដែរ។
៥ ក្បាច់ជួយឲ្យអ្នកមានក្តីសុខជាមួយនឹងបុរសដែលមានលិង្គធំ
៣. ក្បាច់ឈរ
ឈរនៅទល់មុខគ្នា ហើយលើកជើងម្ខាងរបស់អ្នកឡើងរុំចង្កេះរបស់គាត់។
ឲ្យគាត់សម្រុកចូលទាំងឈរបែបនេះ។ គុណវិបត្តិនៃក្បាច់មួយនេះ ខាងប្រុសមានក្តីសុខតិចជាងខាងស្រី ព្រោះមិនអាចសម្រុកចូលបានជ្រៅ។ អ្នកនឹងទទួលបានគ្រប់គ្រាន់ពីគាត់ មិនច្រើនខ្លាំងពេក។
 
៥ ក្បាច់ជួយឲ្យអ្នកមានក្តីសុខជាមួយនឹងបុរសដែលមានលិង្គធំ
៤. ក្បាច់កន្ធែកជើង
ឲ្យគាត់អង្គុយពែនព្នែននៅលើគ្រែ ហើយកន្ធែកជើងរបស់គាត់, លើកភ្លៅរបស់គាត់ដើម្បីទប់គូថរបស់អ្នក ដូច្នេះគាត់មិនអាចសម្រុកចូលជ្រៅខ្លាំងពេកទេ។ អ្នកអាចទប់ទល់នឹងការសម្រុកចូលបាន។ ក្បាច់នេះអាចសម្រុកចូលបានល្អ, បឺតមាត់គ្នា ថែមទាំងមានដៃទំនេរអាចលេងកន្លែងឆ្តេញរបស់អ្នកបាន។
 
៥ ក្បាច់ជួយឲ្យអ្នកមានក្តីសុខជាមួយនឹងបុរសដែលមានលិង្គធំ