គ្រឿងសំអាង Revlon រៀបចំពិធីពិព័រណ៍ Beauty & Love នៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនម៉ល

ភ្នំពេញ ៖ កាលពីថ្ងៃទី ០៥ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ គ្រឿងសំអាង Revlon រៀបចំពិធីពិព័រណ៍  Beauty & Love នៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនម៉ល គោលដៅនៃការរៀបចំកម្មវិធីនេះ គឺដើម្បីបង្ហាញនូវភាពទាន់សម័យ ដល់អតិថិជន ដែលកំពុងតែគាំទ្រ ប្រើប្រាស់ផលិតផល  Revlon ។

ដោយមានការណែនាំ នូវផលិតផលថ្មីៗ ដែលសុទ្ធតែមានគុណភាពខ្ពស់ និងអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងក្នុងផលិតផលតែ១  មានដូចជា  Mascara ដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ទៅ៥យ៉ាងក្នុងបំពង់តែ១  ម្សៅទ្រនាប់ ដែលមានម្សៅបិទស្នាមក្នុងប្រអប់តែ១ ក្រែមលាបបបូរមាត់ស្រស់ស្អាត និងជាពិសេស មានការបង្ហាញជូននូវទឹកអប់គូស្នេហ៍ដែលបន្ថែមមន្ដស្នេហ៍ដល់នារី និងបង្កើននូវភាពទាក់ទាញដល់បុរស ដើម្បីរក្សានូវចំណងអមតៈ។

ដើម្បីផ្សារភ្ផាប់នូវមនោសញ្ចេតនា ក៏ដូចជាក្ដីស្រឡាញ់របស់  Revlon  និងអតិថិជន របស់ខ្លួនគឺ Revlon ក៏បានធ្វើការណាត់ជួបនូវគូស្នេហ៍រាប់រយគូដែលបានចុះ ចូលរួមប្រកួតរូបថតគូស្នេហ៍ ក្នុងទំព័រ Facebookរបស់ Revlon Cambodia នៃកម្មវិធី Revlon Chooselove Contest ដែលក្នុងនោះគូស្នេហ៍ជយលាភី១០គូ ដែលបានទទួលសំឡេងគាំទ្រច្រើនជាងគេ តាមរយៈ Like & Share ៕

គ្រឿងសំអាង Revlon រៀបចំពិធីពិព័រណ៍   Beauty & Love នៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនម៉ល

គ្រឿងសំអាង Revlon រៀបចំពិធីពិព័រណ៍   Beauty & Love នៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនម៉ល

គ្រឿងសំអាង Revlon រៀបចំពិធីពិព័រណ៍   Beauty & Love នៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនម៉ល

គ្រឿងសំអាង Revlon រៀបចំពិធីពិព័រណ៍   Beauty & Love នៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនម៉ល

គ្រឿងសំអាង Revlon រៀបចំពិធីពិព័រណ៍   Beauty & Love នៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនម៉ល

គ្រឿងសំអាង Revlon រៀបចំពិធីពិព័រណ៍   Beauty & Love នៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនម៉ល

គ្រឿងសំអាង Revlon រៀបចំពិធីពិព័រណ៍   Beauty & Love នៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនម៉ល

គ្រឿងសំអាង Revlon រៀបចំពិធីពិព័រណ៍   Beauty & Love នៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនម៉ល