សម្ដេចក្រុមព្រះ សម្រេចបញ្ឈប់ សមាជិកភាព សមាជិក ២៣រូប ដែលដើរចេញ ទៅបង្កើតបក្សថ្មី ជាមួយលោក ញឹក ប៊ុនឆៃ

ភ្នំពេញ៖ សម្ដេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ ព្រះប្រធានគណបក្ស រាជានិយមហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិច នៅរសៀលថ្ងៃទី៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦នេះ បានសម្រេចបញ្ឈប់សមាជិកភាព និងតួនាទីសមាជិក ២៣រូប ដែលបានដើរចេញ ពីហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិច ទៅចូលរួមបង្កើត គណបក្សថ្មី ជាមួយលោក ញឹក ប៊ុនឆៃ ដែលមានឈ្មោះថា គណបក្សខ្មែររូបរួមជាតិ៕

សម្ដេចក្រុមព្រះ សម្រេចបញ្ឈប់ សមាជិកភាព សមាជិក ២៣រូប ដែលដើរចេញ ទៅបង្កើតបក្សថ្មី ជាមួយលោក ញឹក ប៊ុនឆៃ

សម្ដេចក្រុមព្រះ សម្រេចបញ្ឈប់ សមាជិកភាព សមាជិក ២៣រូប ដែលដើរចេញ ទៅបង្កើតបក្សថ្មី ជាមួយលោក ញឹក ប៊ុនឆៃ