មើល​សម្រស់​តារា​ស្រី​​ចិន​និង​ហុងកុង​ពេល​អត់​ផាត់​មុខ​ទៅ​ជា​យ៉ាង​ណា​វិញ?


មើល​សម្រស់​តារា​ស្រី​​ចិន​និង​ហុងកុង​ពេល​អត់​ផាត់​មុខ​ទៅ​ជា​យ៉ាង​ណា​វិញ?

​​នៅ​ពេល​ដែល​តារា​ស្រី​ចិន​និង​ហុងកុង​បង្ហាញ​សម្រស់​​ពេល​អត់​ផាត់​ម្សៅ​​នៅ​មុខ​កាមេរ៉ា​ ទោះ​ដោយ​ចេតនា​ឫ​គ្មាន​ចេតនា រូប​ទាំង​នោះ​​នឹង​ត្រូវ​ចែកចាយ​ភ្លាម​ៗ​នៅ​លើ​អ៊ីនធឺណិត ដូច្នេះ​អ្នក​គាំទ្រ​របស់​ពួក​គេ​អាច​ឃើញ​សម្រស់​ពិត​របស់​តារា​ដែល​ខ្លួន​ពេញ​ចិត្ត។ ប៉ុន្តែ​តារា​ស្រី​មួយ​ចំនួន​ ទោះ​គ្មាន​ម្សៅ​ជួយ​ ប៉ុន្តែ​សម្រស់​ពួកគេ​នៅ​តែ​ស្រស់​ស្អាត​ដូច​ជា Liu Yifei និង Shu Qi ជាដើម។

 

១.Sammi Cheng

 

មើល​សម្រស់​តារា​ស្រី​​ចិន​និង​ហុងកុង​ពេល​អត់​ផាត់​មុខ​ទៅ​ជា​យ៉ាង​ណា​វិញ?
២. Dee Hsu (Xiao S)

 

មើល​សម្រស់​តារា​ស្រី​​ចិន​និង​ហុងកុង​ពេល​អត់​ផាត់​មុខ​ទៅ​ជា​យ៉ាង​ណា​វិញ?
៣. Cecilia Cheung

 

មើល​សម្រស់​តារា​ស្រី​​ចិន​និង​ហុងកុង​ពេល​អត់​ផាត់​មុខ​ទៅ​ជា​យ៉ាង​ណា​វិញ?
៤. Huo Siyan

 

មើល​សម្រស់​តារា​ស្រី​​ចិន​និង​ហុងកុង​ពេល​អត់​ផាត់​មុខ​ទៅ​ជា​យ៉ាង​ណា​វិញ?
៥. Liu Yifei

 

មើល​សម្រស់​តារា​ស្រី​​ចិន​និង​ហុងកុង​ពេល​អត់​ផាត់​មុខ​ទៅ​ជា​យ៉ាង​ណា​វិញ?
៦. Gao Yuanyuan

 

មើល​សម្រស់​តារា​ស្រី​​ចិន​និង​ហុងកុង​ពេល​អត់​ផាត់​មុខ​ទៅ​ជា​យ៉ាង​ណា​វិញ?
៧. Carina Lau

 

មើល​សម្រស់​តារា​ស្រី​​ចិន​និង​ហុងកុង​ពេល​អត់​ផាត់​មុខ​ទៅ​ជា​យ៉ាង​ណា​វិញ?
៨. Yang Mi

 

មើល​សម្រស់​តារា​ស្រី​​ចិន​និង​ហុងកុង​ពេល​អត់​ផាត់​មុខ​ទៅ​ជា​យ៉ាង​ណា​វិញ?
៩. Gong Xinliang

 

មើល​សម្រស់​តារា​ស្រី​​ចិន​និង​ហុងកុង​ពេល​អត់​ផាត់​មុខ​ទៅ​ជា​យ៉ាង​ណា​វិញ?
១០. Shu Qi

 

មើល​សម្រស់​តារា​ស្រី​​ចិន​និង​ហុងកុង​ពេល​អត់​ផាត់​មុខ​ទៅ​ជា​យ៉ាង​ណា​វិញ?
១១. Li Bing Bing

 

មើល​សម្រស់​តារា​ស្រី​​ចិន​និង​ហុងកុង​ពេល​អត់​ផាត់​មុខ​ទៅ​ជា​យ៉ាង​ណា​វិញ?
១២. Fan Bing Bing

 

មើល​សម្រស់​តារា​ស្រី​​ចិន​និង​ហុងកុង​ពេល​អត់​ផាត់​មុខ​ទៅ​ជា​យ៉ាង​ណា​វិញ?
១៣. Zhang Ziyi ​​​

 

មើល​សម្រស់​តារា​ស្រី​​ចិន​និង​ហុងកុង​ពេល​អត់​ផាត់​មុខ​ទៅ​ជា​យ៉ាង​ណា​វិញ?

 

ចុចអាន៖ស្រី​ស្អាត​ចិន​ស្រាប់​តែ​ល្បី​កក្រើក​ព្រោះ​មុខ​ដូច Fan Bing Bing ដល់​​ទៅ​៩០​%

 

ប្រែសម្រួល៖ ហេង សុធារិទ្ធិ
ប្រភព៖ asiantown