ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ទសវត្សរ៍ទី៧០​ ក្នុង​ក្រុងបាត់ដំបង​

ជា​ទិដ្ឋភាព​ដ៏កម្រ​បាន​ឃើញ​ណាស់​ សម្រាប់​មនុស្ស​ខ្មែរ​សម័យ​ថ្មី​នេះ ​ដែល​ទិដ្ឋភាព​ទីក្រុងភ្នំពេញ​កាល​ពី​ជាង​៤០​ឆ្នាំ​មុន ​បាន​វិលត្រឡប់លេច​មក​កើត​ឡើងជា​ក់ស្ដែង​សារ​ជាថ្មី​ ក្នុង​ទី​ក្រុង​បាត់ដំបង​ ក្នុង​ខ្សែ​ភាព​យន្ត​ខ្នាត​អន្តរ​ជាតិដែល​រៀប​រាប់​ពី​ជីវិត​ពិត​ក្នុង​សម័យ​ខ្មែរ​ក្រហម​ ក្រោម​ការ​ដឹក​នាំ​សម្ដែង​ដោយ ​លោកស្រី អ៊ែន​ជេលី​ណាចូលី​ ។
ទាំង​សម្ភារៈ​ មាន​រថយន្ត​ស៊េរី​ចាស់ៗ​ ទាំង​ការ​តុប​តែង​អគារ​ផ្ទះ​នៅ​តាម​ដង​ផ្លូវ ​តួ​​អក្សរ​ខ្មែរ​ ពណ៌សម្បុរ ​និង​ស្លាក​យីហោរ​ជា​ដើម ​មើល​ទៅ​ពិត​ជា​ដូច​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​វីដេអូ​នា​សម័យ​សង្គម​នោះ​យ៉ាង​ពិត​​ៗ​ ។
ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ទសវត្សរ៍ទី៧០​ ក្នុង​ក្រុងបាត់ដំបង​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ទសវត្សរ៍ទី៧០​ ក្នុង​ក្រុងបាត់ដំបង​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ទសវត្សរ៍ទី៧០​ ក្នុង​ក្រុងបាត់ដំបង​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ទសវត្សរ៍ទី៧០​ ក្នុង​ក្រុងបាត់ដំបង​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ទសវត្សរ៍ទី៧០​ ក្នុង​ក្រុងបាត់ដំបង​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ទសវត្សរ៍ទី៧០​ ក្នុង​ក្រុងបាត់ដំបង​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ទសវត្សរ៍ទី៧០​ ក្នុង​ក្រុងបាត់ដំបង​


ដោយ៖ ឈូក ស