៦សន្លឹក​បង្ហាញ​រាង​សង្ហា Lee Minho ស្រី​ៗ​ឃើញ​ហើយ​បាក់​ស្រ៊ឹប​ហ្មង!


៦សន្លឹក​បង្ហាញ​រាង​សង្ហា Lee Minho ស្រី​ៗ​ឃើញ​ហើយ​បាក់​ស្រ៊ឹប​ហ្មង!

Lee Minho គឺជា​តារា​សម្ដែង​ប្រុស​ជួរ​មុខ​របស់​កូរ៉េ​ខាងត្បូង ដែល​ទស្សនិកជន​ជាច្រើន​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ពី​ទេពកោសល្យ ជាពិសេស​រូបរាង និង​ទម្រង់​មុខ​ដ៏​សង្ហា​របស់​តារា​ប្រុស​រូប​នេះ។ ពេល​ឃើញ​ត្រឹម​រូបរាង​ខាង​ក្រៅ​ស្រី​ៗ​មិន​តិច​អ្នក​នោះ​ទេ​លង់​សម្រស់​សង្សារ​កញ្ញា Suzy ចុះ​បើ​មក​មើល​រូប​នេះ​នៅ​លើ​ឆ្នេរ​ខ្សាច់ ៦ សន្លឹក​នេះ​វិញ មិន​ដឹង​ស្រី​ៗ​លង់​នឹង​ប៉ុណ្ណា​ទៅ៖

 

៦សន្លឹក​បង្ហាញ​រាង​សង្ហា Lee Minho ស្រី​ៗ​ឃើញ​ហើយ​បាក់​ស្រ៊ឹប​ហ្មង!

 

៦សន្លឹក​បង្ហាញ​រាង​សង្ហា Lee Minho ស្រី​ៗ​ឃើញ​ហើយ​បាក់​ស្រ៊ឹប​ហ្មង!

 

៦សន្លឹក​បង្ហាញ​រាង​សង្ហា Lee Minho ស្រី​ៗ​ឃើញ​ហើយ​បាក់​ស្រ៊ឹប​ហ្មង!

 

៦សន្លឹក​បង្ហាញ​រាង​សង្ហា Lee Minho ស្រី​ៗ​ឃើញ​ហើយ​បាក់​ស្រ៊ឹប​ហ្មង!

 

៦សន្លឹក​បង្ហាញ​រាង​សង្ហា Lee Minho ស្រី​ៗ​ឃើញ​ហើយ​បាក់​ស្រ៊ឹប​ហ្មង!

 

៦សន្លឹក​បង្ហាញ​រាង​សង្ហា Lee Minho ស្រី​ៗ​ឃើញ​ហើយ​បាក់​ស្រ៊ឹប​ហ្មង!

 

អត្ថបទ៖ទ្រី រ៉ាវី
ប្រភព៖koreaboo