តោះ!មក​មើល​សកម្មភាព​តារា​ខ្មែរ​​សែន​ចូល​ឆ្នាំ​ចិន ម្សិលមិញ​ទាំងអស់​គ្នា


តោះ!មក​មើល​សកម្មភាព​តារា​ខ្មែរ​​សែន​ចូល​ឆ្នាំ​ចិន ម្សិលមិញ​ទាំងអស់​គ្នា

ម្សិលមិញ​គឺ​ជា​ថ្ងៃ​ចូលឆ្នាំ​ចិន ហើយ​តារា​ៗ​ខ្មែរ​កាត់​ចិន ក៏​មាន​សកម្មភាព​សែន​ព្រេន​ដូច​ប្រជាជន​ចិន​ដែរ ដោយ​មាន​ម្ហូប​អាហារ នំនែក និង​ភេសជ្ជៈ​ផ្សេង​ៗ​ទៀត​ជាច្រើន ក្នុង​នោះ​មាន សុគន្ធ កញ្ញា នី រតនា អេឡិច ច័ន្ទត្រា ជាដើម។

 

ចង់​ដឹង​ថា​ពួកគាត់​មាន​សកម្មភាព​អ្វី​ខ្លះ​ទស្សនា​រូបភាព​ខាងក្រោម៖

 

តោះ!មក​មើល​សកម្មភាព​តារា​ខ្មែរ​​សែន​ចូល​ឆ្នាំ​ចិន ម្សិលមិញ​ទាំងអស់​គ្នា
 

តោះ!មក​មើល​សកម្មភាព​តារា​ខ្មែរ​​សែន​ចូល​ឆ្នាំ​ចិន ម្សិលមិញ​ទាំងអស់​គ្នា
 

តោះ!មក​មើល​សកម្មភាព​តារា​ខ្មែរ​​សែន​ចូល​ឆ្នាំ​ចិន ម្សិលមិញ​ទាំងអស់​គ្នា
 

តោះ!មក​មើល​សកម្មភាព​តារា​ខ្មែរ​​សែន​ចូល​ឆ្នាំ​ចិន ម្សិលមិញ​ទាំងអស់​គ្នា

 

តោះ!មក​មើល​សកម្មភាព​តារា​ខ្មែរ​​សែន​ចូល​ឆ្នាំ​ចិន ម្សិលមិញ​ទាំងអស់​គ្នា

 

តោះ!មក​មើល​សកម្មភាព​តារា​ខ្មែរ​​សែន​ចូល​ឆ្នាំ​ចិន ម្សិលមិញ​ទាំងអស់​គ្នា

 

តោះ!មក​មើល​សកម្មភាព​តារា​ខ្មែរ​​សែន​ចូល​ឆ្នាំ​ចិន ម្សិលមិញ​ទាំងអស់​គ្នា

 

តោះ!មក​មើល​សកម្មភាព​តារា​ខ្មែរ​​សែន​ចូល​ឆ្នាំ​ចិន ម្សិលមិញ​ទាំងអស់​គ្នា

 

 

 

អត្ថបទ៖ទ្រី រ៉ាវី
រូបថត៖Facebook