ប៊ិក S Pen សម្រាប់ Galaxy Note ស៊េរី​ក្រោយ​នឹង​អាច​ប្រើ​ជា​ជើង​ទម្រ​ទូរសព្ទ​បាន


ប៊ិក S Pen សម្រាប់ Galaxy Note ស៊េរី​ក្រោយ​នឹង​អាច​ប្រើ​ជា​ជើង​ទម្រ​ទូរសព្ទ​បាន

ប៉ាតង់​ថ្មី​របស់ Samsung នឹង​ផលិត​ប៊ិក S Pen សម្រាប់​ត្រកូល Galaxy Note ស៊េរី​ក្រោយ​ជា​ជើង​ទម្រ​ទូរសព្ទ​បាន។

 

ប៊ិក S Pen សម្រាប់ Galaxy Note ស៊េរី​ក្រោយ​នឹង​អាច​ប្រើ​ជា​ជើង​ទម្រ​ទូរសព្ទ​បាន
ប៉ាតង់​ថ្មី​នោះបង្ហាញ​ថា S Pen នឹង​រចនា​ដោយ​មាន​គន្លឹះ​នៅ​ចំ​កណ្តាល​ប៊ិក ដែល​អាច​បត់​ធ្វើ​ជា​ជើង​ទម្រ​ទូរសព្ទ​បាន​យ៉ាងងាយ​ (ដូច​រូប) ដែល​ផ្តល់​ភាព​ងាយ​ស្រួល​សម្រាប់​អ្នក​ឧស្សាហ៍​មើល​ភាពយន្ត​និង​វីដេអូ​ផ្សេងៗ។

 

ប៊ិក S Pen សម្រាប់ Galaxy Note ស៊េរី​ក្រោយ​នឹង​អាច​ប្រើ​ជា​ជើង​ទម្រ​ទូរសព្ទ​បាន

 

S Pen ស៊េរី​ក្រោយ​នេះ​នឹង​មាន​ភាព​រឹងមាំ​និង​ធន់​ជាង​ប៊ិក S Pen ​ប្រើ​ប្រាស់​សព្វ​ថ្ងៃ តែ​បើ​​ពេល​ប៊ិក S Pen ស៊េរី​ក្រោយ​នេះ​កំពុង​ប្រើ​ជា​ជើង​ទម្រ នោះ​មុខងារ Stylus លើ Galaxy Note មិន​ដំណើរ​ការ​ឡើយ៕

 

​ប្រែ​​សម្រួល៖ ប៉ែត ផាន់និត
ប្រភព៖ technobuffalo