តេជោ សែន នឹងដឹកនាំ គណ:ប្រតិភូអញ្ជើញ ចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេស អាស៊ាន-សហរដ្ឋអាមេរិក នៅថ្ងៃទី១៥-១៦ កុម្ភៈ នៅអាមេរិក

តេជោ សែន នឹងដឹកនាំ គណ:ប្រតិភូអញ្ជើញ ចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេស អាស៊ាន-សហរដ្ឋអាមេរិក នៅថ្ងៃទី១៥-១៦ កុម្ភៈ នៅអាមេរិក

តេជោ សែន នឹងដឹកនាំ គណ:ប្រតិភូអញ្ជើញ ចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេស អាស៊ាន-សហរដ្ឋអាមេរិក នៅថ្ងៃទី១៥-១៦ កុម្ភៈ នៅអាមេរិក

  • តេជោ សែន នឹងដឹកនាំ គណ:ប្រតិភូអញ្ជើញ ចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេស អាស៊ាន-សហរដ្ឋអាមេរិក នៅថ្ងៃទី១៥-១៦ កុម្ភៈ នៅអាមេរិក已关闭评论
  • 13 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/02/08  Category:ក្នុងស្រុក