លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី ហ៊ុន សែន បញ្ជាក់​អំពី​នយោបាយ​ការ​បរទេស​ឯករាជ្យ​របស់​កម្ពុជា

មុន​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ចូល​រួម​កិច្ច​ប្រជុំ​កំពូល​អាស៊ាន-​អាម៉េរិក​ដែល​នឹង​​ប្រព្រឹត្ដ​ទៅ​នៅ​អាម៉េរិក​នៅ​ពាក់​កណ្តាល​ខែ​កុម្ភៈ​នេះ (១៥-១៦​ខែ​កុម្ភៈ​២០១៦) ​ប្រមុខ​រាជ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​លោក​នាយក​រដ្ឋមន្ដ្រី​ ហ៊ុន សែន បាន​បញ្ជាក់​ជា​ថ្មី​អំពី​នយោបាយ​ការ​បរទេស​ឯករាជ្យ​របស់​កម្ពុជា។