ព្រឹក​នេះ​នៅ​វត្តភ្នំ មនុស្ស​សម្រុក​ទៅ​រំដោះ​គ្រោះ​ដើម្បី​យក​ហេង​ៗ​ឆ្នាំ​ថ្មី

ព្រឹក​នេះ​នៅ​វត្តភ្នំ មនុស្ស​សម្រុក​ទៅ​រំដោះ​គ្រោះ​ដើម្បី​យក​ហេង​ៗ​ឆ្នាំ​ថ្មី

ស្រប​ពេល​ពិធី​បុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ថ្មី​ប្រពៃណី​ចិន -វៀតណាម​បាន​ឈាន​មក​ដល់​ថ្ងៃ​ទី ១ បងប្អូន​ដែល​ជាប់សែស្រឡាយ​ចិន​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជាបាន​នាំ​គ្នា​រៀបចំ​ការ​សែន​ព្រេន​តាម​ទំនៀមទម្លាប់។ ដូចគ្នា​នឹង​នេះ​ដែរ​អ្នក​ខ្លះ​ក៏​បាន​យក​ចង្ហាន់​ទៅ​វត្ត​ដើម្បី​ប្រគេន​ព្រះសង្ឃ​ក៏​មាន​។

 

ព្រឹក​នេះ​នៅ​វត្តភ្នំ មនុស្ស​សម្រុក​ទៅ​រំដោះ​គ្រោះ​ដើម្បី​យក​ហេង​ៗ​ឆ្នាំ​ថ្មី

 

ទន្ទឹម​នេះ​ផង​ដែរ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​នេះ​នៅ វត្តភ្នំ មាន​មនុស្ស​ជាច្រើន​បាន​សម្រុក​ទៅ​សែន អុច​ធុប ដើម្បី​រំដោះ​គ្រោះ​យក​ហេង​ៗ​នៅ​ក្នុង​ឱកាស​ឆ្នាំ​ថ្មី​នេះ ព្រោះ​មាន​ឆ្នាំ៤ ដែល​ឆុង​មាន​ឆ្នាំ នាំ​ខាល ជូត​ ឆ្លូវ ម្សាញ់ ។ ព្រឹក​មិញ​នេះ​ផង​ដែរ​ គឺ​មា​​​នមនុស្ស​ណែនណាន់​តាន់តាប់ បើ​ប្រៀប​ទៅ​ឆ្នាំ​មុន ព្រោះ​តែ​ឃើញ​នៅ​តាម​ប្រព័ន្ធ​អ៊ីនធឺណិត​ជាច្រើន​បាន​ចុះ​ផ្សាយ​ពី​ការ​ឆុង​ឆ្នាំ​វក​នេះ៕

 

ព្រឹក​នេះ​នៅ​វត្តភ្នំ មនុស្ស​សម្រុក​ទៅ​រំដោះ​គ្រោះ​ដើម្បី​យក​ហេង​ៗ​ឆ្នាំ​ថ្មី

ព្រឹក​នេះ​នៅ​វត្តភ្នំ មនុស្ស​សម្រុក​ទៅ​រំដោះ​គ្រោះ​ដើម្បី​យក​ហេង​ៗ​ឆ្នាំ​ថ្មី

 

ព្រឹក​នេះ​នៅ​វត្តភ្នំ មនុស្ស​សម្រុក​ទៅ​រំដោះ​គ្រោះ​ដើម្បី​យក​ហេង​ៗ​ឆ្នាំ​ថ្មី

 

ព្រឹក​នេះ​នៅ​វត្តភ្នំ មនុស្ស​សម្រុក​ទៅ​រំដោះ​គ្រោះ​ដើម្បី​យក​ហេង​ៗ​ឆ្នាំ​ថ្មី

 

ព្រឹក​នេះ​នៅ​វត្តភ្នំ មនុស្ស​សម្រុក​ទៅ​រំដោះ​គ្រោះ​ដើម្បី​យក​ហេង​ៗ​ឆ្នាំ​ថ្មី

 

ព្រឹក​នេះ​នៅ​វត្តភ្នំ មនុស្ស​សម្រុក​ទៅ​រំដោះ​គ្រោះ​ដើម្បី​យក​ហេង​ៗ​ឆ្នាំ​ថ្មី

 

ព្រឹក​នេះ​នៅ​វត្តភ្នំ មនុស្ស​សម្រុក​ទៅ​រំដោះ​គ្រោះ​ដើម្បី​យក​ហេង​ៗ​ឆ្នាំ​ថ្មី

 

ព្រឹក​នេះ​នៅ​វត្តភ្នំ មនុស្ស​សម្រុក​ទៅ​រំដោះ​គ្រោះ​ដើម្បី​យក​ហេង​ៗ​ឆ្នាំ​ថ្មី

 

ចុចអាន៖ចូល​ឆ្នាំ​វក​នេះ​តើ​ឆ្នាំ​ណា​ខ្លះ​​ឆុង ឆ្នាំ​ណា​ខ្លះ​កាក់កប?

 

រាយការណ៍៖ ប៊ិន ប៊ុណ្ណា
រូបភាព៖ទូរសព្ទដៃ