៦សន្លឹកបង្ហាញ រាងសង្ហា Lee Minho ស្រីៗឃើញហើយបាក់ ស្រ៊ឹបហ្មង!

Lee Minho គឺជាតារាសម្ដែង ប្រុសជួរមុខរបស់កូរ៉េខាងត្បូង ដែលទស្សនិកជនជាច្រើន បានទទួលស្គាល់ពីទេពកោសល្យ ជាពិសេសរូបរាង និងទម្រង់មុខដ៏សង្ហា របស់តារាប្រុសរូបនេះ។ ពេលឃើញត្រឹមរូបរាងខាងក្រៅស្រីៗ មិនតិចអ្នកនោះទេលង់សម្រស់ សង្សារកញ្ញា Suzy ចុះបើមកមើលរូបនេះនៅលើ ឆ្នេរខ្សាច់ ៦ សន្លឹកនេះវិញ មិនដឹងស្រីៗលង់នឹងប៉ុណ្ណាទៅ៖

៦សន្លឹកបង្ហាញ រាងសង្ហា Lee Minho ស្រីៗឃើញហើយបាក់ ស្រ៊ឹបហ្មង!

៦សន្លឹកបង្ហាញ រាងសង្ហា Lee Minho ស្រីៗឃើញហើយបាក់ ស្រ៊ឹបហ្មង!

៦សន្លឹកបង្ហាញ រាងសង្ហា Lee Minho ស្រីៗឃើញហើយបាក់ ស្រ៊ឹបហ្មង!

៦សន្លឹកបង្ហាញ រាងសង្ហា Lee Minho ស្រីៗឃើញហើយបាក់ ស្រ៊ឹបហ្មង!

៦សន្លឹកបង្ហាញ រាងសង្ហា Lee Minho ស្រីៗឃើញហើយបាក់ ស្រ៊ឹបហ្មង!

៦សន្លឹកបង្ហាញ រាងសង្ហា Lee Minho ស្រីៗឃើញហើយបាក់ ស្រ៊ឹបហ្មង!

href="http://news.sabay.com.kh/">សប្បាយ