ជះទឹកអាសីុត លើស្រ្តីនៅសង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យ

ភ្នំពេញ៖ នៅវេលាម៉ោង២១:០០នាទី ថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៦ នេះស្ថិតនៅក្រុមទី២ ភូមិដំណាក់ធំ២ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ មានករណីេជះទឹកអាសុិត មកលើជនរងគ្រោះ ជាស្ត្រី ស៊ុន សុខលី រីឯជនសង្ស័យ ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្តី ជាអ្នកជះ ត្រូវបានគេចខ្លួន។ ស្ត្រីរងគ្រោះ មានស្រុកកំណើត នៅភូមិមាន ឃុំមាន ស្រុកអូរាំងឪ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ មានអាយុ ២៣ឆ្នាំ។

ប្តីជាអ្នកជះមកលើប្រពន្ឋ ដោយមិនទាន់ដឹងពី មូលហេតុពិតនៅឡើយទ៕

ជះទឹកអាសីុត លើស្រ្តីនៅសង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យ

ជះទឹកអាសីុត លើស្រ្តីនៅសង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យ

ជះទឹកអាសីុត លើស្រ្តីនៅសង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យ

ជះទឹកអាសីុត លើស្រ្តីនៅសង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យ

ជះទឹកអាសីុត លើស្រ្តីនៅសង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យ

ជះទឹកអាសីុត លើស្រ្តីនៅសង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យ

ជះទឹកអាសីុត លើស្រ្តីនៅសង្កាត់ ស្ទឹងមានជ័យ