ផ្សារ​ស្ងាត់ជ្រងំ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ចូលឆ្នាំ​ចិន​

​ផ្សារ​ធំៗ​ភាគច្រើន​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ មាន​សភាព​ស្ងាត់ជ្រងំ​នៅ​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ទី ០៨ ខែមករា ដែលជា​ថ្ងៃ​ចូលឆ្នាំ​ចិន​។ អាជីវករ​ផ្សារ​អូ​ឫស្សី និង​ផ្សារ​អូឡាំពិក​ជាដើម បាន​បិទតូប​របស់​ពួកគេ​រៀងៗ​ខ្លួន ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ផ្សារ​ជាទី​ប្រជុំជន​ធ្លាប់​តែមាន​មនុស្ស​អ៊ូអរ និង​មាន​សភាព​មមាញឹក​នោះ ប្រែក្លាយ​ជាទី​ស្ងាត់ឈឹង​។ ផ្លូវ​ជុំវិញ​ផ្សារ​ដែល​ធ្លាប់តែ​ប្រជាជន​ធ្វើ​ចរាចរណ៍​ណែនណាន់តាន់តាប់ បែរ​ជាមាន​អ្នកដំណើរ​មួយៗ​ដូចជា​ផ្លូវលំ​តាម​ជនបទ​។

​សូម​ទស្សនា​រូបភាព​ខាងក្រោម​៖

ផ្សារ​ស្ងាត់ជ្រងំ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ចូលឆ្នាំ​ចិន​

ផ្សារ​ស្ងាត់ជ្រងំ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ចូលឆ្នាំ​ចិន​

ផ្សារ​ស្ងាត់ជ្រងំ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ចូលឆ្នាំ​ចិន​

ផ្សារ​ស្ងាត់ជ្រងំ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ចូលឆ្នាំ​ចិន​

ផ្សារ​ស្ងាត់ជ្រងំ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ចូលឆ្នាំ​ចិន​

ផ្សារ​ស្ងាត់ជ្រងំ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ចូលឆ្នាំ​ចិន​

ផ្សារ​ស្ងាត់ជ្រងំ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ចូលឆ្នាំ​ចិន​

ផ្សារ​ស្ងាត់ជ្រងំ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ចូលឆ្នាំ​ចិន​

ផ្សារ​ស្ងាត់ជ្រងំ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ចូលឆ្នាំ​ចិន​

ផ្សារ​ស្ងាត់ជ្រងំ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ចូលឆ្នាំ​ចិន​

ផ្សារ​ស្ងាត់ជ្រងំ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ចូលឆ្នាំ​ចិន​

ផ្សារ​ស្ងាត់ជ្រងំ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ចូលឆ្នាំ​ចិន​

ផ្សារ​ស្ងាត់ជ្រងំ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ចូលឆ្នាំ​ចិន​

ផ្សារ​ស្ងាត់ជ្រងំ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ចូលឆ្នាំ​ចិន​

ផ្សារ​ស្ងាត់ជ្រងំ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ចូលឆ្នាំ​ចិន​

អាថ៌កំបាំង​នៃ​ការរៀប​ការ​ លោក ប៉ែន សុវណ្ណ ជាមួយ​ភរិយា​ជនជាតិ​វៀតណាម​កម្ពុជា​ត្រូវ​ដាក់ទុន​ជិត​១​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ទៀត ទើប​មាន​អគ្គិសនី​គ្រប់​ភូមិ​