សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេងសម្ពោធដាក់អោយប្រើប្រាស់​ អគាររដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

កោះកុង៖ សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងមហាផ្ទៃ នៅព្រឹកថ្ងៃទី៩ ខែកុម្ភៈ នេះ បានអញ្ជើញ ជាអធិបតីសន្និបាទបិទ បូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០១៥និងទិសដៅអនុវត្តឆ្នាំ២០១៦ឆ្លៀតកញនុងឱកាសនោះដែរសម្តេច ស ខេង  នឹងសម្ពោធដាក់អោយប្រើប្រាស់អគាររដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងផងដែរ៕

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេងសម្ពោធដាក់អោយប្រើប្រាស់​ អគាររដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេងសម្ពោធដាក់អោយប្រើប្រាស់​ អគាររដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេងសម្ពោធដាក់អោយប្រើប្រាស់​ អគាររដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេងសម្ពោធដាក់អោយប្រើប្រាស់​ អគាររដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង