ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ ​ចិន វៀតណាម ដែល​ឆុង​និង​ឆ្នាំ​​វក​សម្រុក​ទៅ​បន់ស្រន់​វិហារ​ខ្លា ស នៅ​វត្តភ្នំ​

​រយៈ​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃនេះ នៅ​ទីតាំង​វត្តភ្នំ គឺ​ទី​ជា​កន្លែង​ដែល​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ ចិន និងវៀតណាម បាននាំគ្នា​សម្រុក​ទៅ​បន់ស្រន់ ឬ​ធ្វើ​ពិធី​រំដោះគ្រោះ​នៅឯ​វិហារ​ចិន​មានឈ្មោះ​ថា«វិហារ​លោក​តា​ព្រះ​ចៅ» ដែលជាទូទៅពលរដ្ឋហៅថា វិហារខ្លាស ដ៏​ពូកែ​ស័ក្តិសិទ្ធិ​មួយ​ស្ថិតនៅក្នុង​តំបន់​រមណីយដ្ឋាន​ប្រវត្តិសាស្ដ្រ​វត្ដ​ភ្នំ ដើម្បី​សូម​សេចក្ដីសុខ​សប្បាយ បញ្ចៀស​គ្រោះ​ចង្រៃ​ផ្សេងៗ នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំនេះ​។ បើតាម​ក្បួនតម្រា​ហោរា​ចិន បាន​ទាយ​ថា ឆ្នាំ​វក​នេះ មានការ​ឆុង​ខ្លាំង​ជាមួយ​អ្នក​កើត​ឆ្នាំចំនួន​៤​ក្នុងចំណោម​ឆ្នាំ​សត្វ​ទាំង ១២ ហើយ​ឆ្នាំ​ចំនួន​បួន​ដែលឆុង​នឹង​ឆ្នាំ​វក​នេះ រួមមាន​ឆ្នាំវក ខាល ម្សាញ់ និង​កុរ ។ តាម​ក្បួនតម្រា​ចិន​ដដែល​នោះ ឆ្នាំខាល​ឆុង​និង​ឆ្នាំ​វក​ជាងគេ​៕

ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ ​ចិន វៀតណាម ដែល​ឆុង​និង​ឆ្នាំ​​វក​សម្រុក​ទៅ​បន់ស្រន់​វិហារ​ខ្លា ស នៅ​វត្តភ្នំ​

ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ ​ចិន វៀតណាម ដែល​ឆុង​និង​ឆ្នាំ​​វក​សម្រុក​ទៅ​បន់ស្រន់​វិហារ​ខ្លា ស នៅ​វត្តភ្នំ​

ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ ​ចិន វៀតណាម ដែល​ឆុង​និង​ឆ្នាំ​​វក​សម្រុក​ទៅ​បន់ស្រន់​វិហារ​ខ្លា ស នៅ​វត្តភ្នំ​

ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ ​ចិន វៀតណាម ដែល​ឆុង​និង​ឆ្នាំ​​វក​សម្រុក​ទៅ​បន់ស្រន់​វិហារ​ខ្លា ស នៅ​វត្តភ្នំ​

ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ ​ចិន វៀតណាម ដែល​ឆុង​និង​ឆ្នាំ​​វក​សម្រុក​ទៅ​បន់ស្រន់​វិហារ​ខ្លា ស នៅ​វត្តភ្នំ​

ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ ​ចិន វៀតណាម ដែល​ឆុង​និង​ឆ្នាំ​​វក​សម្រុក​ទៅ​បន់ស្រន់​វិហារ​ខ្លា ស នៅ​វត្តភ្នំ​

ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ ​ចិន វៀតណាម ដែល​ឆុង​និង​ឆ្នាំ​​វក​សម្រុក​ទៅ​បន់ស្រន់​វិហារ​ខ្លា ស នៅ​វត្តភ្នំ​

ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ ​ចិន វៀតណាម ដែល​ឆុង​និង​ឆ្នាំ​​វក​សម្រុក​ទៅ​បន់ស្រន់​វិហារ​ខ្លា ស នៅ​វត្តភ្នំ​

ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ ​ចិន វៀតណាម ដែល​ឆុង​និង​ឆ្នាំ​​វក​សម្រុក​ទៅ​បន់ស្រន់​វិហារ​ខ្លា ស នៅ​វត្តភ្នំ​

ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ ​ចិន វៀតណាម ដែល​ឆុង​និង​ឆ្នាំ​​វក​សម្រុក​ទៅ​បន់ស្រន់​វិហារ​ខ្លា ស នៅ​វត្តភ្នំ​

ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ ​ចិន វៀតណាម ដែល​ឆុង​និង​ឆ្នាំ​​វក​សម្រុក​ទៅ​បន់ស្រន់​វិហារ​ខ្លា ស នៅ​វត្តភ្នំ​

អាថ៌កំបាំង​នៃ​ការរៀប​ការ​ លោក ប៉ែន សុវណ្ណ ជាមួយ​ភរិយា​ជនជាតិ​វៀតណាម​កម្ពុជា​ត្រូវ​ដាក់ទុន​ជិត​១​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ទៀត ទើប​មាន​អគ្គិសនី​គ្រប់​ភូមិ​