​ថ្ងៃ​នេះ​ FFC ធ្វើ​សិក្ខា​សាលា​ស្តី​ពី​ លីគ​កម្ពុជា​ លីគ​ទី​ពីរ​ និង​ពាន Hun Sen Cup ២០១៥


​ថ្ងៃ​នេះ​ FFC ធ្វើ​សិក្ខា​សាលា​ស្តី​ពី​ លីគ​កម្ពុជា​ លីគ​ទី​ពីរ​ និង​ពាន Hun Sen Cup ២០១៥

សហព័ន្ធ​បាល់ទាត់​កម្ពុជា​(FFC)​បាន​រៀប​ចំ​ធ្វើ​សិក្ខា​សាលា​ស្តី​ពីរ​គ្រប់គ្រង​​កម្មវិធី​ប្រកួត​ពាន​រង្វាន់​បាល់​ទាត់​ក្រប​ខណ្ឌ​កំពូល​កម្ពុជា​ ពាន​រង្វាន់​បាល់ទាត់​ក្រប​ខណ្ឌ​លំដាប់​ទី​២​ និង​ពាន​រង្វាន់​សម្តេច​ ហ៊ុន សែន​ ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៦។

 

​ថ្ងៃ​នេះ​ FFC ធ្វើ​សិក្ខា​សាលា​ស្តី​ពី​ លីគ​កម្ពុជា​ លីគ​ទី​ពីរ​ និង​ពាន Hun Sen Cup ២០១៥

 

គោល​ការណ៍​សំខាន់​ៗ​នៃ​សិក្ខា​សាលា​ដែល​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​ដោយ​លោក ម៉ៃ តុលា អគ្គលេខាធិការ​រង​នៃ​សហព័ន្ធ​បាល់ទាត់​កម្ពុជា​មាន និង​វាគ្មិន​មួួ​យ​ចំនួន​​មាន​ដូច​​កម្មវិធី​ខាង​ក្រោម។

 

​ថ្ងៃ​នេះ​ FFC ធ្វើ​សិក្ខា​សាលា​ស្តី​ពី​ លីគ​កម្ពុជា​ លីគ​ទី​ពីរ​ និង​ពាន Hun Sen Cup ២០១៥

 

​ថ្ងៃ​នេះ​ FFC ធ្វើ​សិក្ខា​សាលា​ស្តី​ពី​ លីគ​កម្ពុជា​ លីគ​ទី​ពីរ​ និង​ពាន Hun Sen Cup ២០១៥

 

អត្ថបទ៖ ជាន ចាន់រ៉ា​