ចូលឆ្នាំ​ចិន​៖ នៅ​ភ្នំពេញ​ផ្លូវ​ផ្សេងៗ​ស្ងាត់ តែ​វត្តភ្នំ​កំពុង​ស្ទះចរាចរណ៍​

​ភ្នំពេញ​៖ ពិធីបុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ចិន តាម​ដងផ្លូវ​នានា​នៅក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ មាន​លក្ខណៈ​ស្ងាត់ ដោយសារ​ទាំង​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ និង​ខ្មែរ​កាត់​ចិន បាន​សម្រុក​ទៅតាម​បណ្តា​ខេត្ត និង​កន្លែង​ទេសចរណ៍​ទាំង​ក្នុង និង​ក្រៅប្រទេស​។ ប៉ុន្តែ នៅ​ផ្លូវ​ជុំវិញ​វត្តភ្នំ កំពុងតែ​ស្ទះចរាចរណ៍ បណ្តាលមកពី​ជនជាតិ​ចិន និង​ខ្មែរ​កាត់​ចិន ព្រមទាំង​ភ្ញៀវទេសចរ​បរទេស​ជាច្រើន បាននាំគ្នា មក​ធ្វើ​ពិធី​សែន​ចិន​នៅ​រមណី​ដ្ឋា​ន​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​មួយ​នេះ​។

​សូម​អញ្ជើញ​ទស្សនា​រូបភាព​ដូចខាងក្រោម​៖

ចូលឆ្នាំ​ចិន​៖ នៅ​ភ្នំពេញ​ផ្លូវ​ផ្សេងៗ​ស្ងាត់ តែ​វត្តភ្នំ​កំពុង​ស្ទះចរាចរណ៍​

ចូលឆ្នាំ​ចិន​៖ នៅ​ភ្នំពេញ​ផ្លូវ​ផ្សេងៗ​ស្ងាត់ តែ​វត្តភ្នំ​កំពុង​ស្ទះចរាចរណ៍​

ចូលឆ្នាំ​ចិន​៖ នៅ​ភ្នំពេញ​ផ្លូវ​ផ្សេងៗ​ស្ងាត់ តែ​វត្តភ្នំ​កំពុង​ស្ទះចរាចរណ៍​

ចូលឆ្នាំ​ចិន​៖ នៅ​ភ្នំពេញ​ផ្លូវ​ផ្សេងៗ​ស្ងាត់ តែ​វត្តភ្នំ​កំពុង​ស្ទះចរាចរណ៍​

ចូលឆ្នាំ​ចិន​៖ នៅ​ភ្នំពេញ​ផ្លូវ​ផ្សេងៗ​ស្ងាត់ តែ​វត្តភ្នំ​កំពុង​ស្ទះចរាចរណ៍​

ចូលឆ្នាំ​ចិន​៖ នៅ​ភ្នំពេញ​ផ្លូវ​ផ្សេងៗ​ស្ងាត់ តែ​វត្តភ្នំ​កំពុង​ស្ទះចរាចរណ៍​

អាថ៌កំបាំង​នៃ​ការរៀប​ការ​ លោក ប៉ែន សុវណ្ណ ជាមួយ​ភរិយា​ជនជាតិ​វៀតណាម​កម្ពុជា​ត្រូវ​ដាក់ទុន​ជិត​១​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ទៀត ទើប​មាន​អគ្គិសនី​គ្រប់​ភូមិ​