មេដឹកនាំ​ផ្តាច់ការ​ស៊ីម​បា​វ៉េ​៖ ខ្ញុំ​ដឹកនាំ​ប្រទេស​រហូតដល់​ថ្ងៃ​ស្លាប់​

អាថ៌កំបាំង​នៃ​ការរៀប​ការ​ លោក ប៉ែន សុវណ្ណ ជាមួយ​ភរិយា​ជនជាតិ​វៀតណាម​កម្ពុជា​ត្រូវ​ដាក់ទុន​ជិត​១​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ទៀត ទើប​មាន​អគ្គិសនី​គ្រប់​ភូមិ​