កុំកុំ ត្រចៀកកាំ និង ចៀវៃ បង្ហាញសមត្ថភាព ពិសេសថ្ងៃ ចូលឆ្នាំថ្មី

ពិធីអបអរទទួលឆ្នាំថ្មីរបស់ប៉ុស្តិ៍ ទូរទស្សន៍ជាតិចិន (CCTV) ត្រូវបានប្រារព្ធឡើងដោយប្រមូលផ្ដុំទៅ ដោយតារាសម្ដែង និងចម្រៀងល្បីឈ្មោះ ជាច្រើនរូបរបស់វិស័យ សិល្បៈចិន។ នេះគឺជាកម្មវិធីដែលត្រូវគេវាយតម្លៃថា ជាព្រឹត្តិការណ៍ធំជាងគេ សម្រាប់រដូវចូលឆ្នាំចិននេះ។

កុំកុំ ត្រចៀកកាំ និង ចៀវៃ បង្ហាញសមត្ថភាព ពិសេសថ្ងៃ ចូលឆ្នាំថ្មី

luudao120 កាលពីយប់ថ្ងៃទី ៧ ខែកុម្ភៈដែលជាថ្ងៃសែនចូលឆ្នាំចិននោះ កម្មវិធីទទួលឆ្នាំថ្មីរបស់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ជាតិចិន CCTV ត្រូវបានប្រារព្ធឡើងដោយមានការ ចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះករ ពីសំណាក់តារាល្បីឈ្មោះចិន។ តារាចម្រៀងនិងសម្ដែង ដែលមានវត្តមានសម្ដែង ក្នុងកម្មវិធីនេះរួមមាន Donnie Yen, Ruby Lin, Hu Ge និង Zhao Wei ជាដើម។

កុំកុំ ត្រចៀកកាំ និង ចៀវៃ បង្ហាញសមត្ថភាព ពិសេសថ្ងៃ ចូលឆ្នាំថ្មី

កុំកុំ ត្រចៀកកាំ និង ចៀវៃ បង្ហាញសមត្ថភាព ពិសេសថ្ងៃ ចូលឆ្នាំថ្មី

កុំកុំ ត្រចៀកកាំ និង ចៀវៃ បង្ហាញសមត្ថភាព ពិសេសថ្ងៃ ចូលឆ្នាំថ្មី

តាមការវាយតម្លៃរបស់ទស្សនិកជន ការសម្ដែងរួមគ្នារបស់ Ruby Lin, Leung Wan Qi និង Liu Tao គឺទទួលបានការគាំទ្រច្រើនជាងគេ។ នៅក្នុងការសម្ដែងនេះ តួរឿង “ព្រះនាងយ៉េយ៉េ” បានបញ្ចេញសមត្ថភាព លេងប៉ិនបុរាណចិនជាលើកដំបូង៕

កុំកុំ ត្រចៀកកាំ និង ចៀវៃ បង្ហាញសមត្ថភាព ពិសេសថ្ងៃ ចូលឆ្នាំថ្មី

កុុំកុំសម្ដែងក្បាច់គុនថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំ

កុំកុំ ត្រចៀកកាំ និង ចៀវៃ បង្ហាញសមត្ថភាព ពិសេសថ្ងៃ ចូលឆ្នាំថ្មី

Zhao Wei

កុំកុំ ត្រចៀកកាំ និង ចៀវៃ បង្ហាញសមត្ថភាព ពិសេសថ្ងៃ ចូលឆ្នាំថ្មី

កុំកុំ ត្រចៀកកាំ និង ចៀវៃ បង្ហាញសមត្ថភាព ពិសេសថ្ងៃ ចូលឆ្នាំថ្មី

Hu Ge

កុំកុំ ត្រចៀកកាំ និង ចៀវៃ បង្ហាញសមត្ថភាព ពិសេសថ្ងៃ ចូលឆ្នាំថ្មី

TFBOYS បានសម្ដែងក្នុងកម្មវិធីរបស់ CCTV ជាលើកទី១

ប្រភព៖ សប្បាយ