​ទិដ្ឋភាព​ទី​តាំង​​សំខាន់​ៗ​ក្នុង​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ ចូល​ឆ្នាំ​ចិន​ថ្ងៃ​ទី​២​


​ទិដ្ឋភាព​ទី​តាំង​​សំខាន់​ៗ​ក្នុង​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ ចូល​ឆ្នាំ​ចិន​ថ្ងៃ​ទី​២​

ក្នុង​ឱកាស​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​ប្រពៃណី​ចិន​នា​ថ្ងៃ​ទី​២​​នេះ​ ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៅ​ក្នុង​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​ហាក់​មិន​ខុស​នឹង​ថ្ងៃ​ទី​១​​ប៉ុន្មាន​ឡើយ។ និយាយ​រួម​ ចរាចរណ៍​មាន​លក្ខណៈ​ស្រលះ​ទូលាយ​ និង​មិន​​មាន​ស្ទះ​​នៅ​តាម​ដង​មហា​វិថី​មួយ​ណា​ឡើយ។ ខាង​ក្រោម​ Sabay សូម​ទី​តាំង​សំខាន់​ៗ​​នៅ​ក្នុង​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ៕

 

​ទិដ្ឋភាព​ទី​តាំង​​សំខាន់​ៗ​ក្នុង​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ ចូល​ឆ្នាំ​ចិន​ថ្ងៃ​ទី​២​ ស្តប់​នាង​គង្ហីង ជិត​ពហុកីឡដ្ឋាន​ជាតិ

 ​ទិដ្ឋភាព​ទី​តាំង​​សំខាន់​ៗ​ក្នុង​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ ចូល​ឆ្នាំ​ចិន​ថ្ងៃ​ទី​២​ស្តប់​អាង​ទឹក​អូឡាំពិក

 

​ទិដ្ឋភាព​ទី​តាំង​​សំខាន់​ៗ​ក្នុង​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ ចូល​ឆ្នាំ​ចិន​ថ្ងៃ​ទី​២​ មហា​វិថី​កម្ពុជា​ក្រោម

 

​ទិដ្ឋភាព​ទី​តាំង​​សំខាន់​ៗ​ក្នុង​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ ចូល​ឆ្នាំ​ចិន​ថ្ងៃ​ទី​២​ស្តប់​ទេព​ផន

 

​ទិដ្ឋភាព​ទី​តាំង​​សំខាន់​ៗ​ក្នុង​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ ចូល​ឆ្នាំ​ចិន​ថ្ងៃ​ទី​២​ស្តប់​ផ្សារ​ដើម​គរ

 

​ទិដ្ឋភាព​ទី​តាំង​​សំខាន់​ៗ​ក្នុង​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ ចូល​ឆ្នាំ​ចិន​ថ្ងៃ​ទី​២​ស្តប់​បូគោ

​ទិដ្ឋភាព​ទី​តាំង​​សំខាន់​ៗ​ក្នុង​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ ចូល​ឆ្នាំ​ចិន​ថ្ងៃ​ទី​២​មហាវិថី​ព្រះ​នរោត្តម ជិត​ស្តប់ចម្ការ​មន

 

​ទិដ្ឋភាព​ទី​តាំង​​សំខាន់​ៗ​ក្នុង​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ ចូល​ឆ្នាំ​ចិន​ថ្ងៃ​ទី​២​វិមាន​ឯករាជ្យ​

 

អត្ថបទ៖ ជាន ចាន់រ៉ា​