ជម្លោះ​សង្ឃ​នៅ​កំពង់ស្ពឺ​៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ធម្ម​ការចុះទៅ​ដោះស្រាយ​ដោយផ្ទាល់

អាថ៌កំបាំង​នៃ​ការរៀប​ការ​ លោក ប៉ែន សុវណ្ណ ជាមួយ​ភរិយា​ជនជាតិ​វៀតណាម​កម្ពុជា​ត្រូវ​ដាក់ទុន​ជិត​១​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ទៀត ទើប​មាន​អគ្គិសនី​គ្រប់​ភូមិ​