ព្រះរាជ្យក្រឹត្យតែងតាំង អគ្គលេខាធិការ និងអគ្គលេខាធិការរង គ.ជ.ប

ភ្នំពេញ៖ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេច ព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី បានឡាយព្រះរាជ្យក្រឹត្យតែងតាំង លោក ទេព នីថា ជាអគ្គលេខាធិការ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) និងមន្ត្រីចំនួន ៤រូបទៀត ជាអគ្គលេខាធិការរង។

ព្រះរាជ្យក្រឹត្យតែងតាំង អគ្គលេខាធិការ និងអគ្គលេខាធិការរង គ.ជ.ប

ព្រះរាជ្យក្រឹត្យតែងតាំង អគ្គលេខាធិការ និងអគ្គលេខាធិការរង គ.ជ.ប