កំណត់ពេល​ប្រឡង​ចេញ​ថ្នាក់ជាតិ​សម្រាប់​វិស័យ​សុខាភិបាល នៅ​ថ្ងៃទី​៥ មីនា​

អាថ៌កំបាំង​នៃ​ការរៀប​ការ​ លោក ប៉ែន សុវណ្ណ ជាមួយ​ភរិយា​ជនជាតិ​វៀតណាម​កម្ពុជា​ត្រូវ​ដាក់ទុន​ជិត​១​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ទៀត ទើប​មាន​អគ្គិសនី​គ្រប់​ភូមិ​