ក្រុម​ស្រាវជ្រាវ​ព្រំដែន​កម្ពុជា​ចុះទៅ​ពិនិត្យមើល​ព្រំដែន​នៅ​ថ្ម​បី​ដុំ​ដើម្បី​ឲ្យ​ដឹង​ការពិត​

ភ្នំពេញ:  លោក​សុខ ទូច ប្រធាន​ក្រុម​ស្រាវជ្រាវ​ព្រំដែន​កម្ពុជា នឹង​ដឹកនាំ​ក្រុមការងារ​របស់ខ្លួន​ចុះទៅ​ទៅពិនិត្យ​មើល​បង្គោល​ព្រំដែន​នៅ​តំបន់​ថ្ម​បី​ដុំ នៅក្នុង​ខេត្តតាកែវ ដែលមាន​ព្រំដែន​ជាប់​ជាមួយ​ប្រទេស​វៀតណាម នៅ​ថ្ងៃទី​១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៦ ដើម្បី​ពិនិត្យ​ឲ្យ​បានដឹង​ច្បាស់​ថា តើ​តំបន់​ថ្ម​បី​ដុំ ស្ថិតនៅក្នុង​ទឹកដី​កម្ពុជា ឬ​វៀតណាម​។

​ក្រុម​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​ព្រំដែន​រវាង​ប្រទេស​កម្ពុជា ចុះទៅ​ពិនិត្យមើល​តំបន់​ព្រំដែន​នៅ​ថ្ម​បី​ដុំ ស្ថិតនៅក្នុង​ខេត្តតាកែវ ជាប់​ព្រំ​ប្រ​ទប់​ជាមួយ​ប្រទេស​វៀតណាម នៅ​ថ្ងៃទី​១០ ខែកុម្ភៈ​ឆ្នាំ​២០១៦ ដើម្បី​ឲ្យ​បានដឹង​ច្បាស់​ថា​តើ​វា​បាត់​មែន ឬ​មិន​បាត់​”?​

 ចំពោះ​តំបន់​ព្រំ​ដែ​ថ្ម​ប​បី​ដុំ​នេះ អភិបាល​ខេត្តតាកែវ កាលពីពេល​ថ្មីៗ បានធ្វើ​ការព្រមាន​វ៉ៃខ្នោះ​អ្នក​ដែល​ចុះទៅ​មើល​តំបន់​នេះ​ផងដែរ​៕