រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បន្តកសាងនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន គមនាគមន៍ជាបន្តបន្ទាប់ទៀត ដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួល ដល់ការធ្វើដំណើរប្រជាពលរដ្ឋ

ភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បន្តកសាងនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន គមនាគមន៍ជាបន្តបន្ទាប់ទៀត ដើម្បីបង្កលក្ខណះងាយស្រួល ដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ជាក់ស្តែងនៅកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ១ ដែលនៅសល់ ប្រវែង០៤គីឡូម៉ែត្រទៀត គិតចាប់ពីគល់ស្ពានមុនីវង្ស ដល់ម្តុំវត្តក្តីតាកុយ ក្នុងខ័ណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ កំពុងតែស្ថាបនាយ៉ាងមមាញឹក។

គំរោងនៃការស្ថាបនាកំណាត់ផ្លូវនេះ គឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ រវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន ដែលគាំទ្រក្នុងការស្ថាបនាផ្លូវនេះ បន្ទាប់ពីបានជួយទាំងផ្លួវជាតិលេខ១ រហូតដល់ស្ពានអ្នកលឿង ។

តាមរយៈដៃគូ អភិវឌ្ឍន៍អំពីសមិទ្ធិផល និងគម្រោង ផ្លូវ ដែល មានស្រាប់ និង កំពុងបន្តពង្រីក ភ្ជាប់ប្រទាក់ក្រឡា គ្នាយ៉ាងច្រើននេះ គឺជាការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ ផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការ ដឹកជញ្ជូនចល័តទូទាំង ប្រទេស ជាពិសេសលើផ្នែក សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម ។

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សូម អំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ចំពោះ រាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន ដែលជានិច្ចកាល តែងគាំទ្រ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា លើវិស័យ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត ផ្សេងៗមកកម្ពុជា។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បន្តខិតខំកសាង និងពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន ផ្លូវគមនាគមន៍ជាបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីបង្កលក្ខណៈកាន់តែងាយស្រួល ដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។

គំរោងនៃការស្ថាបនាកំណាត់ផ្លូវនេះ គឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ រវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន ដែលបានគាំទ្រក្នុងការស្ថាបនាផ្លូវនេះ បន្ទាប់ពីបានជួយពីផ្លូវជាតិលេខ១ រហូតដល់ស្ពានអ្នកលឿង ។

តាមរយៈដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ សមិទ្ធិផលនិងគម្រោងផ្លូវ ដែលមានស្រាប់ គឺកំពុងពង្រីកតភ្ជាប់ប្រទាក់ក្រឡាគ្នា យ៉ាងច្រើនដែលផ្តល់នូវភាពងាយស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូនចល័តទូទាំងប្រទេស ជាពិសេសក្នុងការជំរុញវិស័យសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មអោយកាន់តែរីកលូតលាស់ ។

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រោមការដឹកនាំរបស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អរគុណចំពោះ រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន ដែលជានិច្ចកាលតែងគាំទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ឋជាតិរួមទាំងផ្លូវថ្នល់ និងស្ពានជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។សូមប្រជាពលរដ្ឋបើកបរលើផ្លូវដែលកំពុងសាងសង់នេះ គោរពសច្បាប់ចរាចរ និងយោគយល់ អធ្យាស្រ័យ ដើម្បីសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នា។

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បន្តកសាងនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន គមនាគមន៍ជាបន្តបន្ទាប់ទៀត ដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួល ដល់ការធ្វើដំណើរប្រជាពលរដ្ឋ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បន្តកសាងនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន គមនាគមន៍ជាបន្តបន្ទាប់ទៀត ដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួល ដល់ការធ្វើដំណើរប្រជាពលរដ្ឋ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បន្តកសាងនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន គមនាគមន៍ជាបន្តបន្ទាប់ទៀត ដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួល ដល់ការធ្វើដំណើរប្រជាពលរដ្ឋ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បន្តកសាងនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន គមនាគមន៍ជាបន្តបន្ទាប់ទៀត ដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួល ដល់ការធ្វើដំណើរប្រជាពលរដ្ឋ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បន្តកសាងនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន គមនាគមន៍ជាបន្តបន្ទាប់ទៀត ដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួល ដល់ការធ្វើដំណើរប្រជាពលរដ្ឋ