បុរសម្នាក់ ចងកស្លាប់ នៅចេតិយ ក្រោយវត្តស្ទឹងមានជ័យ

ភ្នំពេញ៖ បុរសម្នាក់ ត្រូវបានព្រះសង្ឃប្រទះឃើញ ចងកសម្លាប់ខ្លួន នៅចេតិយ ខាងក្រោយវត្តចង្ក្រានតាព្រហ្ម ហៅវត្តស្ទឹងមានជ័យ នៅម៉ោងប្រមាណ ៧ ព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦។

បុរសដែលចងក សម្លាប់ខ្លួន នេះនៅមិនទាន់ត្រូវបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណ នៅឡើយទេ ហើយការចងក ធ្វើអត្តឃាតនេះ ជនរងគ្រោះ បានប្រើស្បង់ជីវរ ចងនឹងចេតិយ៕

បុរសម្នាក់ ចងកស្លាប់ នៅចេតិយ ក្រោយវត្តស្ទឹងមានជ័យ

បុរសម្នាក់ ចងកស្លាប់ នៅចេតិយ ក្រោយវត្តស្ទឹងមានជ័យ

បុរសម្នាក់ ចងកស្លាប់ នៅចេតិយ ក្រោយវត្តស្ទឹងមានជ័យ

បុរសម្នាក់ ចងកស្លាប់ នៅចេតិយ ក្រោយវត្តស្ទឹងមានជ័យ

បុរសម្នាក់ ចងកស្លាប់ នៅចេតិយ ក្រោយវត្តស្ទឹងមានជ័យ