សម្តេច ហេង សំរិន ជួបសវនាកា ជាមួយប្រធានថ្មី និងប្រធានចាស់ មូលនិធិខុនរ៉ាដ

ភ្នំពេញ៖ សម្តេច ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភាជាតិ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ នេះ បានអនុញ្ញាតឲ្យលោក ដេនីស ស្រៃយ៍ និងលោក រ៉េនេ ហ្គ្រេតវ៉ូល ប្រធានចប់អាណត្តិ និងប្រធានថ្មី មូលនិធីខុនរ៉ាដ ប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចូលជួបសម្តែងការគួរសម។

ជំនួបសវនាកា រវាងសម្តេច ហេង សំរិន ជាមួយនិងលោក ដេនីស ស្រៃយ៍ និង លោក រ៉េនេ ហ្គ្រេនវ៉ូល បានធ្វើឡើងនៅវិមានរដ្ឋសភាជាតិ នៅម៉ោង ៩៖៣០នាទី ថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈនេះ៕

សម្តេច ហេង សំរិន ជួបសវនាកា ជាមួយប្រធានថ្មី និងប្រធានចាស់ មូលនិធិខុនរ៉ាដ

សម្តេច ហេង សំរិន ជួបសវនាកា ជាមួយប្រធានថ្មី និងប្រធានចាស់ មូលនិធិខុនរ៉ាដ