សម្តេចក្រឡាហោម ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យមើលច្បាប់ចរាចរណ៍

ភ្នំពេញ: នៅព្រឹក ថ្ងៃទី១០ខែកុម្ភៈ នេះសម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ បានកំពុងដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យមើលច្បាប់ចរាចរណ៍នៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃ។

សម្តេចក្រឡាហោម ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យមើលច្បាប់ចរាចរណ៍

សម្តេចក្រឡាហោម ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យមើលច្បាប់ចរាចរណ៍