ពេទ្យ​ប្រកាសថា​ស្លាប់ ប៉ុន្តែ​ក្រោយ​ដាក់​ក្នុង​ទូរ​តម្កល់សព​១៥​ម៉ោង ទារក​នៅមាន​ជីវិត​

អាថ៌កំបាំង​នៃ​ការរៀប​ការ​ លោក ប៉ែន សុវណ្ណ ជាមួយ​ភរិយា​ជនជាតិ​វៀតណាម​កម្ពុជា​ត្រូវ​ដាក់ទុន​ជិត​១​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ទៀត ទើប​មាន​អគ្គិសនី​គ្រប់​ភូមិ​