អ្វី​គួរ​ដឹង​មុន​ប​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​អាស៊ាន​-​អាមេរិក​នៅ​កាលី​ហ្វ​រ​នីញ៉ា​?

អាថ៌កំបាំង​នៃ​ការរៀប​ការ​ លោក ប៉ែន សុវណ្ណ ជាមួយ​ភរិយា​ជនជាតិ​វៀតណាម​កម្ពុជា​ត្រូវ​ដាក់ទុន​ជិត​១​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ទៀត ទើប​មាន​អគ្គិសនី​គ្រប់​ភូមិ​