សម្តេចតេជោ សរសើរលោក ឆាយ សុផល ដែលចងក្រង សៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រ កម្ពុជា

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃកម្ពុជា បានកោតសរសើរ លោក ឆាយ សុផល អ្នកកាសែតជើងចាស់ និងល្បីមួយរូបនៅកម្ពុជា ដែលបានខិតខំ ស្រាវជ្រាវចងក្រងសៀវភៅ ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជា សម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយ បានសិក្សាស្រាវជ្រាវ៕

សម្តេចតេជោ សរសើរលោក ឆាយ សុផល ដែលចងក្រង សៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រ កម្ពុជា

សម្តេចតេជោ សរសើរលោក ឆាយ សុផល ដែលចងក្រង សៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រ កម្ពុជា