ផែ​វ៉ា ស៊ុ​កាន​ដា ធ្លាយ​ព័ត៌មាន​វាយប្រហារ ស្នេហា​ជាមួយ​ប្អូនប្រុស​ខ្លួនឯង

Doliprane TVC

​នៅ​សុខៗ មាន​ព័ត៌មាន​វាយប្រហារ​ថា នាង ផ្រែ​វ៉ា ស៊ុ​កាន​ដា ព្រះ​នាង AV ដ៏​ល្បីល្បាញ​ប្រចាំ​ប្រទេស​ថៃ ធ្លាប់មាន​ទំនាក់ទំនង​ស្នេហ៍​ជាមួយនឹង​ប្អូនប្រុស ។

ផែ​វ៉ា ស៊ុ​កាន​ដា ធ្លាយ​ព័ត៌មាន​វាយប្រហារ ស្នេហា​ជាមួយ​ប្អូនប្រុស​ខ្លួនឯង

​ចុងក្រោយ​នេះ មាន​ប្រិយមិត្ត Chat មក​សួរថា ព្រះ​នាង AV មាន​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​ប្អូនប្រុស​មែនឬ ?

​ឮដូច្នេះ ស៊ុ​កាន​ដា ក្រោធ​យ៉ាងខ្លាំង បាន​ចេញមក Post តប​លើ Facebook របស់ខ្លួន​យ៉ាងខ្លី​ថា «​យើង​ទាំងពីរ​ជា​បងប្អូន​គ្នា ហេតុ​អី​ទៅធ្វើ​បែប​នោះ​!!» ៕     ​សូរ្យកាន្ត​

ផែ​វ៉ា ស៊ុ​កាន​ដា ធ្លាយ​ព័ត៌មាន​វាយប្រហារ ស្នេហា​ជាមួយ​ប្អូនប្រុស​ខ្លួនឯង