ស្ងាត់ៗ អែ​ហ្វ តាក​សៈ​អន និង ស្វាមី បង្ហាញ​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ​រាប់លាន​

Doliprane TVC

​រយៈពេល​ចុងក្រោយ​នេះ តារា​ឯក​អែ​ហ្វ តាក​សៈ​អន (Aff Taksaorn) មិនសូវ​សាង​ស្នាដៃ​សិល្បៈ​លេចធ្លោ​ប៉ុន្មាន​ទេ ដោយសារ​នៅ​ធ្វើជា​តួនាទី​ជា​អ្នក​ម្តាយ​ជួយ​កិច្ចការ និង ថែរក្សា​កូន​ឱ្យបាន​ល្អ ។​ថ្ងៃនេះ​វេ​ប​សាយ «​ប្រជាប្រិយ​» សូម​នាំយក​រូប​សម្ផស្ស​ដ៏​ស្រស់​ឆើតឆាយ សម​នឹង​សក់វែង​អន្លាយ គយគន់​មិន​ណាយ​របស់​នាង អែប ថាក់​សន និង ទេសភាព​នៃ​ភូមិគ្រឹះ ដែលមាន​តម្លៃ​រាប់លាន​បាទ មាន​សួនច្បារ​ល្អ​ស្អាត​ត្រកាល ជីន​ទស្សនា​ដូចខាងក្រោម ៕ សូរ្យកាន្ត (​កា​ពូក​)​

ស្ងាត់ៗ អែ​ហ្វ តាក​សៈ​អន និង ស្វាមី បង្ហាញ​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ​រាប់លាន​

ស្ងាត់ៗ អែ​ហ្វ តាក​សៈ​អន និង ស្វាមី បង្ហាញ​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ​រាប់លាន​

ស្ងាត់ៗ អែ​ហ្វ តាក​សៈ​អន និង ស្វាមី បង្ហាញ​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ​រាប់លាន​

ស្ងាត់ៗ អែ​ហ្វ តាក​សៈ​អន និង ស្វាមី បង្ហាញ​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ​រាប់លាន​

ស្ងាត់ៗ អែ​ហ្វ តាក​សៈ​អន និង ស្វាមី បង្ហាញ​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ​រាប់លាន​

ស្ងាត់ៗ អែ​ហ្វ តាក​សៈ​អន និង ស្វាមី បង្ហាញ​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ​រាប់លាន​

ស្ងាត់ៗ អែ​ហ្វ តាក​សៈ​អន និង ស្វាមី បង្ហាញ​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ​រាប់លាន​

ស្ងាត់ៗ អែ​ហ្វ តាក​សៈ​អន និង ស្វាមី បង្ហាញ​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ​រាប់លាន​

ស្ងាត់ៗ អែ​ហ្វ តាក​សៈ​អន និង ស្វាមី បង្ហាញ​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ​រាប់លាន​

ស្ងាត់ៗ អែ​ហ្វ តាក​សៈ​អន និង ស្វាមី បង្ហាញ​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ​រាប់លាន​

ស្ងាត់ៗ អែ​ហ្វ តាក​សៈ​អន និង ស្វាមី បង្ហាញ​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ​រាប់លាន​

ស្ងាត់ៗ អែ​ហ្វ តាក​សៈ​អន និង ស្វាមី បង្ហាញ​ភូមិគ្រឹះ​តម្លៃ​រាប់លាន​