អភិបាល ខេត្តពោធិ៍សាត់ គ្រោងនឹងរៀបចំ បណ្តាញភ្លើងអគ្គសនី ប្រើពន្លឺ ព្រះអាទិត្យ ក្នុងផ្សារថ្មី ពោធិ៍សាត់

ពោធិ៍សាត់៖ លោក ម៉ៅ ធនិន្ទ អភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ គ្រោងនឹងរៀបចំ បណ្តាញភ្លើងអគ្គិសនី ប្រើពន្លឺព្រះអាទិត្យ ដើម្បីឆ្លើយតប និងដោះស្រាយរាល់ បញ្ហាប្រឈម របស់ប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេសសម្រាប់ អាជីវករ ក្នុងផ្សារថ្មីពោធិ៍សាត់។

ការប្រកាសអំពីគម្រោង រៀបចំបណ្តាញភ្លើងអគ្គិសនី ប្រើពន្លឺព្រះអាទិត្យ ក្នុងផ្សារថ្មីពោធិ៍សាត់ របស់លោក ម៉ៅ ធនិន្ទ នេះ បានធ្វើឡើង ក្នុងដំណើរចុះទៅជួបសំណេះសំណាល សួរសុខទុក្ខ ក្នុងបំណងជួយដោះស្រាយរាល់ក្តីកង្វល់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេសបញ្ហា របស់បងប្អូនអាជីវករ ក្នុងផ្សារពោធិ៍សាត់ នាព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦៕

អភិបាល ខេត្តពោធិ៍សាត់ គ្រោងនឹងរៀបចំ បណ្តាញភ្លើងអគ្គសនី ប្រើពន្លឺ ព្រះអាទិត្យ ក្នុងផ្សារថ្មី ពោធិ៍សាត់

អភិបាល ខេត្តពោធិ៍សាត់ គ្រោងនឹងរៀបចំ បណ្តាញភ្លើងអគ្គសនី ប្រើពន្លឺ ព្រះអាទិត្យ ក្នុងផ្សារថ្មី ពោធិ៍សាត់

អភិបាល ខេត្តពោធិ៍សាត់ គ្រោងនឹងរៀបចំ បណ្តាញភ្លើងអគ្គសនី ប្រើពន្លឺ ព្រះអាទិត្យ ក្នុងផ្សារថ្មី ពោធិ៍សាត់

អភិបាល ខេត្តពោធិ៍សាត់ គ្រោងនឹងរៀបចំ បណ្តាញភ្លើងអគ្គសនី ប្រើពន្លឺ ព្រះអាទិត្យ ក្នុងផ្សារថ្មី ពោធិ៍សាត់

អភិបាល ខេត្តពោធិ៍សាត់ គ្រោងនឹងរៀបចំ បណ្តាញភ្លើងអគ្គសនី ប្រើពន្លឺ ព្រះអាទិត្យ ក្នុងផ្សារថ្មី ពោធិ៍សាត់

  • អភិបាល ខេត្តពោធិ៍សាត់ គ្រោងនឹងរៀបចំ បណ្តាញភ្លើងអគ្គសនី ប្រើពន្លឺ ព្រះអាទិត្យ ក្នុងផ្សារថ្មី ពោធិ៍សាត់已关闭评论
  • 15 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/02/10  Category:ក្នុងស្រុក