ពិធីបុណ្យ​អាក្រាតកាយ​លាប​ពណ៌​ថ្នាំ​នៅ​ក​ណ្កា​ល​ក្រុង

dnt-news: ​ ​នេះ​គឺជា​បុណ្យ​ដ៏​ចម្លែក​មួយ​នៅក្នុង​ប្រទេស ឈី​លី ក្នុង​ទីក្រុង​វ៉ាល​ប៉ា​រ៉ា​សូ ដែល​គេ​ឃើញ​មាន​ក្រុម​ស្ត្រី និង​បុរស​ជាច្រើន​នាក់​បាននាំគ្នា​អាក្រាតកាយ ដោយ​លាបថ្នាំ​ពណ៌​ជា​រូបភាព​ផ្សេង ៗ នៅលើ​ដងខ្លួន​របស់​ពួកគេ ហើយ​នាំគ្នា​ដង្ហែរ​ក្បួន​នៅ​កណ្តាល​ក្រុង ដែល​សកម្មភាព នេះ​បានធ្វើ​ឲ្យ​មន