ក្រសួងទេសចរណ៍​មាន​ផែនការ​ទាក់ទាញ​ភ្ញៀវទេសចរ​អន្តរជាតិ​វ័យ​ចំណាស់​

អាថ៌កំបាំង​នៃ​ការរៀប​ការ​ លោក ប៉ែន សុវណ្ណ ជាមួយ​ភរិយា​ជនជាតិ​វៀតណាម​កម្ពុជា​ត្រូវ​ដាក់ទុន​ជិត​១​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ទៀត ទើប​មាន​អគ្គិសនី​គ្រប់​ភូមិ​