សន្តិសុខនារី

Company

China Duty Free Group (Cambodia) Co., Ltd.   

type

Public Limited Company

Industry

Wholesale/Retail

employees

>200

Location

Provinces

Level

Entry Level

Term

Full Time

Year of Exp.

1

Function

Security guard/Driver/Maid

Hiring

2

Industry

Wholesale/Retail

Salary

Negotiable

Qualification

High School

Sex

Female

Language

English-- Fair   

Age

18 ~ 35

Location

Preah Sihanouk;

Publish Date

Feb-03-2016

Closing Date

Mar-04-2016
  - រក្សាសុវត្ថិភាព ទ្រព្យនិងបុគ្គលិក
- រាយការណ៍អ្វីដែលដែលគួរឱ្យសង្ស័យកើតឡើងនៅបរិវេណផ្សារទំនិញ
- ធានាសណ្តាប់ធ្នាបក្នុងតំបន់ទទួលខុសត្រូវ
- ការត្រួតពិនិត្យរៀបចំនិងសម្របសម្រួលភ្ញៀវ
- រក្សាសុវត្ថភាពភ្ញៀវពេលចេញ និងចូលផ្សារទំនិញ
- ដើរល្បាតបរិវេណផ្សារទំនិញដើម្បីការពារ និងត្រួតពិនិត្យមើលការចេញចូលផ្សារទំនិញដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ហើយត្រូវបា្រកដថាច្រកចូលគឺមានសុវត្តិភាព។
- ត្រួតពិនិត្យ និងចុះបញ្ជីរាល់បុគ្គលិក ឬក៏ភ្ញៀវទាំងឡាយណាដែលចេញចូលផ្សារទំនិញដើម្បីការពារអំពើរចោរកម្ម។
- ត្រួតពិនិត្យកាបូបដាក់អ៊ីវ៉ាន់របស់បុគ្គលិកដើម្បីការពារក្នុងករណីមានលាក់ ឧបករណ័ហាមឃាត់ពេលដើរចេញចូលបរិវេណផ្សារទំនិញ។
- ជួយសំរួលរាល់ការងារដែលថ្នាក់ដឹងនាំ និងភ្ញៀវពឹងអោយជួយ។
  - បេក្ខនារី ត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត
- បទពិសោធន៍ក្នុងការការពារសន្តិសុខនិងល្បាត
- ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់និងអត់ធ្មត់
- រូបរាងរាងកាយល្អ រឹងមាំ និងស្វាហាប់
- មានបទពិសោធផ្នែកសន្តិសុខរយៈពេល១ឆ្នាំ ឡើងទៅ
- មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការងារ
- ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ការងារ, មានភាពស្មោះត្រង់, ចេះធ្វើការងារជាក្រុម និងមានទំនាក់ទំនងល្អ
- ត្រូវមានរូបសម្បត្តិសម្យរម្យ
- និយាយ អាន សរសេរ ភាសារអង់គ្លេសបានមធ្យម

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

HR Department

Phone

(855) 23 489 8007 / 016 528 052

Email

[email protected]

Website

http://www.cdfg.com.cn / www.cdf-cambodia.com

Address

Head office: #58, Street 337, Sangkat Boeng Kok 2, Khan Toul Kork, Phnom Penh