អ្នក​អត្ថាធិប្បាយ​ព័ត៌មាន Crime Watch របស់ BBC មានមុខមាត់​ដូច​ជនល្មើស​ដែល​ខ្លួន​កំពុង​ផ្សាយ​

អាថ៌កំបាំង​នៃ​ការរៀប​ការ​ លោក ប៉ែន សុវណ្ណ ជាមួយ​ភរិយា​ជនជាតិ​វៀតណាម​កម្ពុជា​ត្រូវ​ដាក់ទុន​ជិត​១​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ទៀត ទើប​មាន​អគ្គិសនី​គ្រប់​ភូមិ​