ពលរដ្ឋ​សហគមន៍​បុរី​កីឡា បាននាំគ្នា​ ​ទៅ​តវ៉ា​មុខ​សាលា​រាជធានី​

ភ្នំពេញ: ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​១១ ខែកុម្ភៈ នេះ ប្រជា​​ពលរដ្ឋ​សហគមន៍​បុរី​កីឡា បាននាំគ្នា​​ទៅ​តវ៉ា​មុខ​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ សុំអោយ​លោកប៉ា សុជាតិ​វង្ស អភិបាល​​រាជធានី​ភ្នំពេញដោះស្រាយ​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ចំនួន​២៦​គ្រួសារ ដែល​​មិនទាន់​ទទួលបាន​ការដោះស្រាយ​។​

 គោលបំណង​មក​តវ៉ា​នេះ គឺ​សុំ​ឲ្យ​សាលាក្រុង​ជួយ​ព​ន្លឿ​ន​ការ​ដោះ​​ស្រាយ​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ចំនួន​២៦​គ្រួសារ​ជា​សិទ្ធិ​លំនៅដ្ឋាន នៅក្នុង​សហគមន៍​បុរី​កីឡា​។​

ពលរដ្ឋ​សហគមន៍​បុរី​កីឡា បាននាំគ្នា​ ​ទៅ​តវ៉ា​មុខ​សាលា​រាជធានី​

ពលរដ្ឋ​សហគមន៍​បុរី​កីឡា បាននាំគ្នា​ ​ទៅ​តវ៉ា​មុខ​សាលា​រាជធានី​