ទេព រិ​ន​ដា​រ៉ូ​និយាយ​ពី​អា​ថ៍កំ​បាំង​មិន​យកប្រពន្ធ​

dnt-news: ​លោក ទេព រិ​ន​ដា​រ៉ូ បន្តថា ជីវិត​រស់នៅ​ម្នាក់ឯង​មិន​ស្រួល​ប៉ុន្មាន​​ទេ​តែ​ហេតុអ្វី​លោក​មិន​ព្រមយក​ប្រពន្ធ​ក្រោយពី​បែកបាក់​ភរិយា​ជាច្រើន​ឆ្នាំ​មក​យ៉ាងនេះ​? លោក​សូម​ជម្រាប​សួរថា ធម្មតា​ប្រុស​យើង​ឲ្យ​តែ​ឃើញ​ស្រី​ស្អាត គឺ​ចាប់អារម្មណ៍​ដូច​តែ​គ្នា​ហ្នឹង រីឯ​រូបលោក​ក៏​មិន​ខុសគ្នា​ដែរ​។ ប៉ុន្តែ