ភ្លើងកំពុងឆាបឆេះ រោងសណ្ឋាគារ រស្មីស្ទឹងត្រែង ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង

ភ្នំពេញ៖ តាមសេចក្តីរាយការណ៍ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ នេះ ថាអគ្គិភ័យបាននឹង កំពុងឆាបឆេះ រោងមួយកន្លែង ក្នុងសណ្ឋាគារ រស្មីស្ទឹងត្រែង ស្ថិតនៅក្នុងទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែង។

យ៉ាងណាក៏ដោយ សេចក្តីរាយការណ៍នៅមិនទាន់ បញ្ជាក់អំពីមូលហេតុ នៃការឆាបឆេះនៅឡើយទេ ខណៈដែលកម្លាំងអាជ្ញាធរ និងសមត្ថកិច្ចកំពុងតែ នាំគ្នាខិតខំជួយពន្លត់៕

ភ្លើងកំពុងឆាបឆេះ រោងសណ្ឋាគារ រស្មីស្ទឹងត្រែង ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង