ម្តាយ​ចាប់ជាតិ​ជា​ត្រី​អណ្តែង ដូច​រឿងកុន « មរណៈ​មាតា »

dnt-news : ​ដោយ​លង់​នឹង​សម្រស់​ស្នេហ៍ ជឿ​លើ​ការ​ញុះញង់​ចាក់​ដោត​ពី​នាង​កាឡី​ជា​ប្រពន្ធចុង បានធ្វើ​ឲ្យ​លោក​សេដ្ឋី​ក្លាយជា​ឃាតករ​ដាច់ចិត្ត​លើក​ច្រវា​ទូក​វាយ​សំពង​ប្រពន្ធដើម​សម្លាប់​ទម្លាក់​ទៅក្នុង​ទឹក​បឹង​កើត​ទៅជា​ត្រី​ដំរី ហើយ​បានមក​ទួញ​យំសោក​រៀបរាប់​ប្រាប់​កូនស្រី​របស់ខ្លួន​នៅក្នុង​សុ​បិ​ន្ត​។