អាមេរិក​៖​ការចូលរួម​ល្បាត​រួម​របស់​ឥណ្ឌា​នៅ​សមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង​ជួយ​រក្សា​ស្ថិរភាព​តំបន់​

អាថ៌កំបាំង​នៃ​ការរៀប​ការ​ លោក ប៉ែន សុវណ្ណ ជាមួយ​ភរិយា​ជនជាតិ​វៀតណាម​កម្ពុជា​ត្រូវ​ដាក់ទុន​ជិត​១​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ទៀត ទើប​មាន​អគ្គិសនី​គ្រប់​ភូមិ​