អាហារូបករណ៍ ICT ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត​ទៅ​សាធារណរដ្ឋ​កូ​រ៉េ


អាហារូបករណ៍ ICT ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត​ទៅ​សាធារណរដ្ឋ​កូ​រ៉េ

KOICA សម្រេច​ផ្តល់​អាហារូបករណ៍អនុបណ្ឌិតអាទិភាព​សម្រាប់​មន្រ្តី​នៅ​ក្រសួង​ប្រៃសនីយ​និង​ទូរគមនាគមន៍​ដែល​មាន​​បំណង​បន្ត​ការ​សិក្សា​ផ្នែក​​ជំនាញ​ព័ត៌មាន​វិទ្យា។

 

​មន្រ្តីរាជការ​ធ្វើការ​ក្រោម​​មន្ទីរ​​​ពាក់ព័ន្ធ (អាទិភាព​​មន្ត្រី​ធ្វើ​ការ​ពាក់​ព័ន្ធ​ការងារ ICT ឬ​មាន​បរិញ្ញាបត្រ​ព័ត៌មាន​វិទ្យា)​ ​​​​​ដែល​​​ចាប់​​អារម្មណ៍​លើ​អាហារូបករណ៍​​នេះ​ សូម​បំពេញ​បែប​បទ រួច​បញ្ជូន​មក​នាយកដ្ឋាន​រដ្ឋបាល​ឲ្យ​បាន​មុន​ថ្ងៃ​១៩ កុម្ភៈ ២០១៦ ដើម្បី​មាន​ឱកាស​ក្នុង​ការ​បំប៉ន​ជំនាញ​លើ​ការ​សិក្សា​ជំនាញ​ ICT នៅ​ប្រទេស​កូរ៉េ។

 

 

អាហារូបករណ៍ ICT ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត​ទៅ​សាធារណរដ្ឋ​កូ​រ៉េ

 

 

 

សូមអាន៖​    Hinrich Foundation​ ទម្លាក់​អាហារូបករណ៍​ក្រៅ​ប្រទេស​តម្លៃ​ជិត​១១​ម៉ឺន​ដុល្លារ​​​
អត្ថបទ៖ លឹម សុ​នា